Pl
 1. DEFINICJE

  1. Regulacje AML/CFT - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Act 2006 No. 169.)
  2. Zakład - porozumienie dotyczące przewidywania wyników Gry i postawienie kwoty na wynik tej Gry.
  3. Konto Betsofa - konto gracza na Stronie
  4. Bonus - wszelkie promocje, bonusy i specjalne oferty Betsofa oferowane graczowi do wykorzystania w Usłudze. "Bonus" może oznaczać dowolną ofertę.
  5. Boty - zautomatyzowani gracze.
  6. Oszukiwanie - wykorzystywanie nieuczciwej przewagi lub wpływanie na grę, w tym wykorzystywanie dziur, luk lub błędów w oprogramowaniu, korzystanie z botów lub wykorzystywanie "błędu".
  7. Spółka, Betsofa, my, nasz, nas - XXL Services N.V
  8. Cookie - niewielki plik tekstowy, który jest pobierany na Twój komputer, kiedy wchodzisz na Stronę, pozwala nam także rozpoznać kiedy wracasz na Stronę.
  9. Dane Logowania - adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika używane na koncie Betsofa
  10. Multikonto - otwarte przez Klienta drugie lub kolejne Konto Betsofa.
  11. Siła wyższa - zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi klęski żywiołowe, wojna, zamieszki społeczne, przerwy w dostępie do publicznych sieci komunikacyjnych lub usług, spór przemysłowy lub ataki DDOS i podobne ataki internetowe o niekorzystnym skutku.
  12. Gra(y) lub produkt(y) - dowolna gra na Stronie.
  13. Nieaktywne Konto Betsofa - Konto Betsofa na którym nie wystąpiła żadna transakcja przez okres 13 (trzynastu) miesięcy.
  14. KYC - Procedura weryfikacji konta (Know Your Customer)
  15. Spóźnione Zakłady - Zakłady na mecz lub wydarzenie sportowe, które zostało już zamknięte lub zawieszone.
  16. Hazard/Gry Online - każda forma gry hazardowej, w którą gra się za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego i połączenia internetowego.
  17. Odpowiedzialna Gra - zbiór inicjatyw społecznej odpowiedzialności branży hazardowej, w tym rządów i organów kontrolujących gry, operatorów (takich jak kasyna) i sprzedawców, mający na celu zapewnienie integralności, uczciwych działań i promowanie świadomości szkód związanych z hazardem.
  18. Samowykluczenie - Możliwość zamknięcia Twojego Konta Betsofa na cały okres wykluczenia, który można ustawić na minimum 6(sześć) miesięcy.
  19. Usług(i) - to kasyno, sport i każda inna Gra na Stronie, w tym każda Gra, którą możemy w dowolnym momencie dodać lub usunąć ze Strony. "Gra" może oznaczać dowolną z nich. W dowolnym momencie możemy usunąć "Grę" lub ją dodać na Stronę.
  20. Regulamin - ogólne i specjalne ustalenia, postanowienia, wymagania, zasady, specyfikacje i standardy dotyczące korzystania z Usługi, na które wyrażasz zgodę, kontynuując korzystanie z tej Strony.
  21. TXID - kombinacja liczb określonych przez nas w celu identyfikacji Ciebie lub Twojego Konta Betsofa w celu wykonania transakcji.
  22. Strona Internetowa - www.betsofa.com
  23. Ty, Twój, gracz, klient - każdy użytkownik Usługi, który zaakceptował niniejszy Regulamin i zarejestrował Konto Betsofa.
 2. WPROWADZENIE
  1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu przed jego zaakceptowaniem. Jeżeli nie zgadzasz się na akceptację i na bycie związanym zapisami Regulaminu, nie otwieraj Konta Betsofa i/lub nie kontynuuj używania Strony. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Strony lub Regulaminu, sprawdź stronę "Pomoc", lub skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected] Kontynuując korzystanie ze Strony, akceptujesz Regulamin.
  2. Regulamin obejmuje również Politykę Prywatności dotycząca korzystania ze Strony i powiązanych Usług i jest włączony przez odniesienia do niniejszego Regulaminu, stanowiąc jego integralną część. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony lub Usług, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.
 3. O Nas
  1. XXL Services N.V. jest Spółką utworzoną zgodnie z prawem Curacao, pod numerem 150358 z siedzibą w Abraham de Veerstraat 9, Curacao. Kiedy uzyskujesz dostęp i/lub korzystasz ze Strony lub Usług, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do każdego takiego wykorzystywania.
  2. Usługi będą oferowane na Stronie, obsługiwanej przez XXL Services N.V., która jest licencjonowana i regulowana przez Gaming Services Provider N.V - posiadacza licencji głównej numer 365/JAZ. XXL Services posiada podlicencję pod numerem #GLH-OCCHKTW0703302020 od 30 marca 2020 roku.
  3. Firma Soft First Services Ltd z siedzibą pod adresem 1134 Budapest, Váci út 45. F building VII. Floor, Węgry zapewnia zarządzanie płatnościami, usługi marketingowe i obsługę klienta. Płatności dla klientów na Skrill oraz Neteller są przetwarzane przez XXL Services N.V.
 4. OTWIERANIE I ZARZĄDZANIE KONTEM BETSOFA
  1. Aby korzystać z Usług, musisz osobiście otworzyć Konto Betsofa. Możesz otworzyć Konto Betsofa na Stronie klikając przycisk "Utwórz Konto", wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny i postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na Stronie.
  2. Dla celów niniejszego Regulaminu, Betsofa nie jest instytucją finansową, a Konta Betsofa nie są kontami bankowymi i w związku z tym nie są ubezpieczone, nie posiadają gwarancji, nie są sponsorowane ani w inny sposób chronione przez żaden bankowy system ubezpieczeń i nie będą zapewniać żadnych odsetek.
  3. Konto Betsofa można otworzyć tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem w Twoim kraju zamieszkania. W niektórych krajach nie można otworzyć Konta Betsofa ani świadczyć usług. Betsofa zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany takiej listy krajów według własnego uznania.
  4. Konto Betsofa można otworzyć tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem w Twoim kraju zamieszkania. W niektórych krajach nie można otworzyć Konta Betsofa ani świadczyć usług. Betsofa zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany takiej listy krajów według własnego uznania.
  5. Poprzez rejestrację i korzystanie z Konta Betsofa i Strony przyznajesz i potwierdzasz, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju Twojego zamieszkania, a nasze Usługi są legalne w kraju Twojego zamieszkania. Z różnych powodów prawnych lub handlowych nie zezwalamy na otwieranie Kont Betsofa przez klientów zameldowanych lub zamieszkałych w niektórych jurysdykcjach ani na korzystanie z nich. Fakt, że Strona jest dostępna w niedozwolonej jurysdykcji lub, że Strona jest prowadzona w oficjalnym języku tej zakazanej jurysdykcji, nie będzie interpretowana jako akceptacja korzystania ze Strony w takiej zabronionej jurysdykcji. Wszelkie próby obejścia tego ograniczenia (np. za pomocą VPN, proxy lub podobnej usługi, która maskuje lub manipuluje identyfikacją Twojej prawdziwej lokalizacji, lub przez podanie w innych sposób fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących Twojej lokalizacji, obywatelstwa lub miejsca zamieszkania, lub poprzez dokonywanie zakładów na Stronie za pośrednictwem osoby trzeciej lub w imieniu osoby trzeciej znajdującej się w niedozwolonej jurysdykcji) stanowią naruszenie niniejszego Regulaminu i mogą być nielegalne w świetle obowiązujących przepisów. Jeżeli stanie się oczywiste lub będziemy mieć uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że znajdujesz się w którejkolwiek z zabronionych jurysdykcji, może to skutkować zamknięciem Twojego Konta Betsofa, bez obowiązku uprzedniego informowania Cię, zamrożenia znajdujących się na nim środków i poinformowaniem odpowiednich organów, a Ty zrekompensujesz nam wszelkie szkody i straty z tego wynikające.
  6. Podczas próby otwarcia Konta Betsofa lub korzystania ze Strony w jakiejkolwiek innej jurysdykcji obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy hazard jest legalny w tej konkretnej jurysdykcji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących hazardu online w kraju, w którym się znajdujesz i/lub mieszkasz. Nie możesz uzyskiwać dostępu do Strony i/lub otwierać Konta Betsofa z obszaru jurysdykcji, która zabrania hazardu online; Nie możesz tego robić, jeżeli jesteś obywatelem kraju, który zabrania swoim obywatelom udziału w grach hazardowych online, niezależnie od ich lokalizacji.
  7. Podczas otwierania Konta Betsofa, na prośbę Betsofa o otwarcie Konta Betsofa, dostarczysz dokładne, kompletne i prawdziwe informacje o Sobie (w tym między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail i numer telefonu, Twój adres zamieszkania) dla celów AML/CFT. Możemy zawiesić Twoje Konto Betsofa, jeżeli jakiekolwiek podane przez Ciebie informacje są niezgodne z prawdą.
  8. Jesteś wyłącznym posiadaczem Konta Betsofa, które jest zarejestrowane w Twoim imieniu, a wszystkie środki na Koncie Betsofa należą wyłącznie do Ciebie.
  9. Twoje Konto Betsofa może zostać zablokowane lub zamknięte, jeżeli żądane przez nas informacje nie zostały przez Ciebie dostarczone lub jeżeli podasz nam fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje.
  10. Otwierając Konto Betsofa, upewniasz się, że działasz wyłącznie na swoją korzyść, a nie jako zleceniodawca lub nie działasz w imieniu innej osoby lub na korzyść kogoś innego.
  11. Możesz otworzyć i prowadzić tylko 1 (jedno) Konto Betsofa. Jeżeli zostało otwarty przez Ciebie Multikonto, wszystkie Twoje Multikonta, wliczając w to Twoje Konto Betsofa, zostaną natychmiast zamknięte bez uprzedniego powiadomienia i:
   • jeżeli całkowita kwota zdeponowana na Multikontach Betsofa zostanie postawiona i utracona, zgadzasz się zrzec roszczenia dotyczącego zdeponowanych kwot na Multikontach Betosfa.
   • Jeżeli całkowita kwota zdeponowana na Multikontach Betsofa nie została wykorzystana do korzystania ze Strony, naliczymy opłatę w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) zdeponowanej kwoty, a pozostałe 50% (pięćdziesiąt procent) zwrócimy Tobie;
   • jeżeli kwoty zdeponowane na Multikontach Betsofa zostały wykorzystane do postawienia zakładów, które zakończyły się wygraną, wygrane zostaną unieważnione, a my naliczymy opłatę w wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) całkowitej zdeponowanej kwoty na Multikontach Betsofa i zwrócimy Tobie pozostały depozyt. w sytuacji, gdy po unieważnieniu wygranych pozostała kwota na Multikontach jest niższa niż 50% całkowitej kwoty, która została przez Ciebie zdeponowana, obciążymy Cię opłatą w wysokości pozostałego salda na Twoich Multikontach Betsofa.
   • wszelkie zwroty, wygrane lub bonusy, które zdobyłeś lub zgromadziłeś w czasie, gdy Multikonto było aktywne, ulegną przepadkowi i mogą zostać przez nas odzyskane, a na żądanie zwrócisz nam wszelkie takie środki, które zostały wypłacone z Multikonta Betsofa.
  12. Możemy odmówić otwarcia Konta Betsofa lub możemy zdecydować się na zamknięcie Konta Betsofa klienta, które zostało już otwarte, według własnego uznania. Niezależnie od tego wszystkie zobowiązania umowne już podjęte lub zawarte będą honorowane.
  13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy otwarcia Konta Betsafe z dowolnego powodu.
  14. Musisz upewnić się, że wszystkie Twoje informacje i dokumenty przekazane nam podczas rejestracji Konta Betsofa są dokładne, aktualne i odpowiadają wymaganiom Betsofa. Musisz aktualizować swoje informacje. Aby wypełnić zobowiązania Betsofa w zakresie AML/CTF, możemy poprosić Cię w dowolnym momencie o potwierdzenie już dostarczonych przez Ciebie informacji lub dokumentów.
  15. Wszystkie informacje o operacjach z użyciem Twoich środków są dostępne na Twoim Koncie Betsofa. Każdej transakcji z użyciem Twoich środków jest nadawany identyfikator TXID, który jest widoczny na wyciągu z Konta Betsofa dostępnym na Twoim Koncie Betsofa. Betsofa przechowuje również informacje o transakcjach i innych operacjach na Twoim Koncie Betsofa.
  16. W przypadku zamknięcia Twojego Konta Betsofa z powodu uzależnienia od hazardu lub jeśli Twoje Konto Betsofa zostało zamknięte z powodu oszustwa, potwierdzasz, że nie możesz otworzyć nowego Konta Betsofa. Betsofa nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uda Ci się otworzyć nowe Konto Betsofa, za takie działania, ani za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze. Betsofa ma prawo zamknąć w dowolnym momencie, nowe Konto Betsofa otwarte z naruszeniem wymogów określonych w niniejszym dokumencie.
  17. Jeżeli chcesz otworzyć inne Konto Betsofa, możesz to zrobić, kontaktując się działem obsługi klienta Betsofa. Jeżeli zostanie otwarte nowe Konto Betsofa, stare Konto Betsofa zostanie zamknięte.
 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POLITYKI KYC I ZAPOBIEGANIA PRANIA PIENIĘDZY
  1. Rezerwujemy prawo do zawieszenia Konta BetSofa na nieokreślony czas i anulowania wszystkich postawionych wcześniej zakładów, bonusów i wygranych jeśli wymagane dokumenty nie zostały dostarczone w ciągu 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych.
  2. Betsofa działa zgodnie z prawem Curacao i Europejskimi przepisami, regulacjami i wytycznymi dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejrzane transakcje /działania będą badane przez Betsofa i jeżeli to konieczne, Betsofa sporządzi raport podejrzanych transakcji /działań do właściwych władz Curacao. W każdym takim przypadku Spółce zabrania się informowania jakichkolwiek klientów lub stron trzecich, z wyjątkiem nielicznych okoliczności, że jest lub może być prowadzone dochodzenie lub że informacje zostały lub mogą zostać przekazane właściwym organom. Ponadto w przypadku jakichkolwiek podejrzanych transakcji/działań, Spółka może zawiesić, zablokować lub zamknąć konto (a) Betsofa odpowiednia klienta(ów) i wstrzymać fundusze, zgodnie z wymogami prawa i/lub przez właściwe władze.
  3. Wszystkie transakcje dokonywane przez Ciebie na Twoim Koncie Betsofa są sprawdzane, aby zapobiec praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i wszelkim innym nielegalnym działaniom.
  4. Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, upoważniasz nas do przeprowadzania kontroli weryfikacyjnych w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ możemy wymagać od siebie lub mogą być wymagane przez strony trzecie (w tym organy regulacyjne) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i danych kontaktowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w celu sprawdzenia, czy podlegasz reżimowi sankcji.
  5. Możemy poprosić Cię o podanie informacji identyfikujących Cię w celu przeprowadzenia weryfikacji. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta Betsofa do czasu dostarczenia takich dokumentów identyfikacyjnych za każdym razem, gdy dokonasz wypłaty środków lub wedle własnego uznania Betsofa.
   • Kierownictwo firmy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wideokonferencji w ramach procesu weryfikacji tożsamości lub zażądania przesłania dokumentów pocztą. Weryfikacja może zająć do 24 godzin od daty otrzymania dokumentów. Wynik wideokonferencji może zostać przekazany klientowi w ciągu 5 dni od czasu jej odbycia. Jeżeli zostanie udowodnione, że podane dane są nieprawidłowe, firma jest uprawniona do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, w tym między innymi do anulowania wszystkich zakładów i zawieszenia wszystkich transakcji na czas dochodzenia, a także do przeprowadzenia pełnej weryfikacji konta po zażądaniu wszelkich dokumentów wymaganych do procedury weryfikacji.
  6. Możemy zawiesić Twoje Konto Betsofa, jeżeli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej pełnoletności. Jeżeli zostanie udowodnione, że w momencie dokonywania transakcji hazardowych lub gier nie osiągnąłeś tego wieku, to
   • Twoje Konto Betsofa zostanie zamknięte;;
   • Wszelkie transakcje dokonane, gdy byłeś niepełnoletnie, będą nieważne, a wszystkie powiązane środki zdeponowane przez Ciebie zostaną Tobie zwrócone, z wyjątkiem jakichkolwiek wygranych;
   • Wszelkie Zakłady dokonane podczas korzystania z Usług, gdy byłeś niepełnoletni, zostaną anulowane, a suma Zakładów nie zostanie Ci zwrócona; i
   • wszelkie wygrane zgromadzone w tym czasie zostaną utracone i zwrócisz nam wszelkie takie środki, które zostały wypłacone z Twojego Konta Betsofa.
 6. WPŁATY NA KONTO BETSOFA
  1. Otwierając Konto Betsofa i po zakończeniu procesu weryfikacji, nasze Usługi stają się dla Ciebie dostępne. Możesz także skorzystać z trybu "Graj dla Zabawy" bez konieczności logowania się do konta Betsofa i dokonywania Zakładów. Jeżeli chcesz postawić Zakład, powinieneś najpierw dokonać wpłaty środków na Konto Betsofa. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia procedury KYC dla celów AML/CFT w odniesieniu do wpłat środków w celach opisanych w sekcji 5 niniejszego Regulaminu.
  2. Możesz także dokonać wpłaty na Konto Betsofa, przelewając pieniądze na swoje Konto Betsofa za pomocą dostępnych metod płatności podanych na Stronie. Betsofa zastrzega sobie prawo do usunięcia lub dodania metod płatności według własnego uznania. Ponadto Betsofa zastrzega sobie prawo do akceptowania niektórych metod płatności tylko pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Nie gwarantujemy, że wszystkie metody płatności są zawsze dostępne. Lista dostępnych metod płatności dostępna jest na Stronie.
  3. Akceptujemy środki na Twoje Konto Betsofa wyłącznie metodami płatności określonymi na naszej Stronie.
  4. Nie przyjmujemy wpłat osób trzecich, w tym między innymi od znajomego, członka rodziny lub współmałżonka. Jeżeli odkryjemy, że tak się stało, wszystkie wygrane przepadną, a pierwotny depozyt zostanie zwrócony prawowitemu właścicielowi konta/karty kredytowej. Jeżeli do zwrotu pieniędzy prawowitemu właścicielowi wymagany jest transfer środków, wszystkie obowiązujące opłaty zostaną poniesione przez odbiorcę takich środków.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin, zgadzasz się skontaktować z nami w celu rozwiązania wszelkich problemów, które możesz mieć przed żądaniem obciążenia zwrotnego od banku lub dostawcy karty kredytowej w dowolnym momencie podczas lub po korzystaniu z naszych Usług. Obciążenie zwrotne naruszające powyższy obowiązek stanowi istotne naruszenie niniejszych Warunków.
  6. Możesz dokonać wpłaty poprzez wybranie metody wpłaty środków, a następnie wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego między innymi, ale nie ograniczającego się do:
   • Waluty;
   • Kwoty środków, które chcesz wpłacić;
   • metody płatności, której chcesz użyć i kliknij przycisk "kontynuuj", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  7. Minimalna kwota depozytu to 10 (dziesięć) EUR lub równowartość w innej walucie. Informacje na temat maksymalnej kwoty środków, które można zdeponować w ramach jednej transakcji, można znaleźć na naszej Stronie. Przed dokonaniem wpłaty upewnij się, że suma, którą chcesz wpłacić, jest równa lub wyższa od minimalnej kwoty wpłaty. Przed otrzymaniem środków transakcja ma status "Oczekująca".
  8. Obowiązujące opłaty za przetwarzanie środków (jeżeli występują), można znaleźć na Stronie.
  9. Szacunkowy czas wymagany do zdeponowania środków na Koncie Betsofa można znaleźć w sekcji wpłat na Koncie Betsofa lub na Stronie.
  10. Betsofa może według własnego uznania i w pewnych okolicznościach przelać środków na Bonusowe Konto Betsofa. Warunki przyznawania Środków Bonusowych (pnp. Bonusu za pierwszy depozyt) oraz kwota takiego Bonusu są określane wyłącznie przez Betsofa i dostępne na Stronie.
  11. Zdeponowane Środki Bonusowe są trzymane oddzielnie na Twoim Koncie Betsofa. Mogą zostać wypłacone tylko wtedy, gdy zostaną zamienione na prawdziwe pieniądze zgodnie z odpowiednią promocją Betsofa Bonus. Jeżeli Konto Betsofa zawiera Twoje własne pieniądze i pieniądze z Bonusu, pieniądze z Bonusu będą dostępne do obstawiania tylko po wykorzystaniu środków własnych. Konkretne warunki Bonusów mogą zostać opublikowane na Stronie wraz z uruchomieniem określonych programów Bonusowych. Jeżeli przelejesz lub wypłacisz główną kwotę depozytu przed spełnieniem warunków obrotu Bonusem, wszystkie twoje wygrane z tego Bonusu i kwota Bonusu zostaną utracone. Jeżeli jakiekolwiek zakłady zostaną postawione za pomocą środków Bonusowych, to takich środków Bonusowych nie można wycofać.
  12. Możemy w dowolnym momencie podjąć z Twojego Konta Betsafe środki, które jesteś nam winien, gdy ponownie rozliczamy jakiekolwiek Zakłady zgodnie z innymi Kontami Betsofa należącymi do Ciebie, na skutek zmowy, błędów lub bugów, oszustw, lub innych nielegalnych działań.
 7. WYPŁATY Z KONTA BETSOFA
  1. Możesz wypłacić środki z Twojego Konta Betsofa w dowolnym momencie poprzez zalogowanie się na Swoim Koncie Betsofa przy użyciu Danych Logowania i kliknięcia w przycisk wypłata, wybrania metody dostępnej dla Ciebie i postępując zgodnie z instrukcjami.
  2. Twoja prośba o wypłatę środków zostanie zrealizowana pod warunkiem, że:
   • wszystkie płatności dokonane na Twoje konto Betsofa zostały potwierdzone jako rozliczone i żadna płatność nie została zwrócona, cofnięta ani w inny sposób anulowana;
   • wszystkie mające zastosowanie procesy, o których mowa w sekcji 5 powyżej, zostały zakończone pomyślnie.
   • Przekazałeś nam wszystkie niezbędne informacje o tym, jak należy przelać środki. Postaramy się, ale bez żadnej gwarancji powodzenia, spełnić Twoje życzenie dotyczące metody płatności i waluty Twojej wypłaty;
   • nie ma żadnych aktywnych Bonusów, jeżeli nie zostało to uzgodnione z działem obsługi klienta Betsofa lub zostało to określone w warunkach Bonusów;
   • dostarczyłeś wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez nas, jeżeli uznamy, że jest to konieczne w takich okolicznościach;
   • kwota środków do wypłaty spełnia limity określone przez Betsofa. Takie ograniczenia są wskazane na Stronie oraz w niniejszym Regulaminie;
   • na Twoim Koncie Betsofa lub w kwocie wypłaty środków jest wystarczająca ilość środków, aby pokryć ewentualne opłaty za wypłatę.
  3. Wypłacone środki zostaną pobrane z Twojego Konta Betsofa w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin od momentu otrzymania Twojego wniosku o wypłatę, jeżeli wszystkie wymagania zawarte w punkcie 7.2 zostały spełnione.
  4. Betsofa może pobierać odpowiednie opłaty za wypłatę. Takie opłaty za wypłatę są określone na Stronie.
  5. Dozwolone są tylko 2 (dwie) wypłaty wygranych dziennie bez pobierania żadnych opłat przez Betsofa. W przypadku przekroczenia limitu wypłat wygranych możemy naliczyć 10% opłaty od 3 (trzeciej) i wszystkich kolejnych wypłat wygranych. Wypłaty wygranych odnoszą się do sekwencji wszelkich żądań wypłaty bez depozytów pomiędzy nimi.
  6. Maksymalna kwota wypłaty::
   • 2.500 (dwa tysiące pięćset) EUR lub równowartość w innej walucie dziennie,
   • 10.000 (dziesięć tysięcy) EUR lub równowartość w innej walucie tygodniowo, oraz
   • 20.000 (dwadzieścia tysięcy) EUR lub równowartość w innej walucie miesięcznie.
   • W przypadku, gdy kwota depozytu dziennego klienta przekracza 2.500 EUR lub kwota depozytu tygodniowego przekracza 10.000 EUR lub miesięczna kwota depozytu przekracza 20.000 EUR, maksymalne kwoty wypłat, określone w punktach i-iii, mogą zostać zwiększone o kwotę równą wpłacie według wyłącznego uznania Betsofa.
   • Maksymalne kwoty wypłat, określone w punktach i-iii, nie mają zastosowania do wygranych Jackpota. Wypłata Jackpota jest przetwarzana, gdy Betsofa otrzyma środki od dostawcy Jackpota, a kwota wypłaty zależy od ograniczeń metody płatności.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kwot odpowiednich opłat za przetwarzanie transakcji. Jeżeli Twoje saldo na Koncie Betsofa będzie mniejsze niż 1.50 (półtora) EUR, możemy zatrzymać taką sumę na Twoim Koncie Betsofa ze względu na wyższą kwotę prowizji za przelew. W przypadku braku aktywności Konta Betsofa prosimy zapoznać się z sekcją 11.
  8. Twoje żądanie wypłaty środków może zostać anulowane, jeżeli wypłata nie została jeszcze przez nas przetworzona. Możesz anulować żądanie wypłaty środków poprzez:
   • anulowanie takiej wypłaty na Twoim Koncie Betsofa w sekcji "Oczekujące wypłaty"; lub
   • kontaktując się z działem obsługi klienta Betsofa.
  9. Wypłaty mogą być dokonywane tylko do tego samego banku lub rachunek płatniczy, z którego zostały zdeponowane środki, o ile jest to możliwe. Jakakolwiek wypłata na konto osoby trzeciej jest niedozwolona i taka wypłata zostanie anulowana.
  10. Jeżeli środki nie mogą zostać wypłacone do tego samego banku lub na konto płatnicze jak określono w punkcie 7.9 powyżej, BetSofa wypłaci środki na inny kanał płatności wybrany według własnego uznania.
  11. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię wszystkimi kosztami przetwarzania transakcji i obciążenia Cię wszystkimi uzasadnionymi kosztami, w tym prowizją od wpłat i wypłat ponoszonymi przez nas i osoby trzecie, związanych z wypłatą środków wcześniej zdeponowanych przez Ciebie, jeżeli nie wykorzystałeś tych środków do dokonania Zakładów lub opłacenia naszych Usług.
  12. Betsofa może zażądać od Ciebie pewnych dokumentów KYC w celach AML/CTF przed wypłatą środków, które nie były wcześniej wymagane do korzystania z Usług. Szacunkowy czas potrzebny na wypłatę, będzie zależał od tego, czy wymagana jest dokumentacja KYC i od szybkości w jakiej zostanie dostarczona.
  13. Jeżeli Konto Betsofa było nieaktywne, zamknięte lub zablokowane z jakiegokolwiek powodu, z wyłączeniem jakichkolwiek nielegalnych powodów, i przed dowolny okres czasu, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Betsofa w celu odzyskania wszelkich oczekujących środków, które nadal możesz mieć na koncie Betsofa. Dział obsługi klienta Betsofa natychmiast rozpocznie dochodzenie w sprawie roszczenia, a następnie skontaktuje się z Tobą w celu przekazania informacji, w jaki sposób środki zostaną Ci zwrócone. W przypadku sporu dotyczącego Konta Betsofa lub zgromadzonych na nim środków, skontaktujemy się z autoryzowanym organem regulacyjnym w celu uzyskania opinii na temat najlepszego sposobu rozwiązania takiego sporu.
  14. Betsofa może odrzucić prośbę o wypłatę pieniędzy w przypadku niskiej aktywności w grach, w przypadku gdy pełna zdeponowana kwota nie została postawiona w kasynie przynajmniej trzy (3) razy, z wyjątkiem Kasyna na żywo i gier stołowych, lub cała zdeponowana kwota nie została postawiona w zakładach na wydarzenia z minimalnym kursem 1.2 co najmniej trzy razy. Pieniądze bonusowe nie są traktowane jako część depozytu. Betsofa zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty w wysokości 10% od kwoty wypłaty w przypadku niskiej aktywności w grach.
 8. USŁUGI BETSOFA
  1. Jeżeli chcesz korzystać z naszych Usług, powinieneś zalogować się na swoje Konto Betsofa za pomocą Danych Logowania, a następnie wybrać jedną z gier, w które chcesz grać, a następnie postawić Zakład. Możesz także skorzystać z trybu "Graj dla Zabawy", który nie wymaga logowania się do Twojego Konta Betsofa i zawierania zakładów.
  2. Upewnij się, że wszystkie szczegóły transakcji Zakładu związane z korzystaniem z Usług są poprawne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność szczegółów transakcji.
  3. Jeżeli Twój Zakład zostanie potwierdzony, taka transakcja nie może zostać anulowana przez Ciebie bez naszej pisemnej zgody.
  4. Każdy Zakład będzie ważny tylko wtedy, gdy Betsofa otrzyma pełną sumę Zakładu. W przeciwnym razie każda transakcja Zakładu zostanie anulowana, a jeśli wystąpi jakakolwiek wygrana - zostanie również anulowana, a wygrana cofnięta.
  5. Kiedy stawiasz Zakład, kwota zakładu jest najpierw odejmowana od głównego salda Konta Gracza Betsofa. Jeżeli na Twoim Koncie Betsofa nie ma żadnych środków, suma zakładu zostanie odjęto od salda bonusowego Twojego Konta Betsofa.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części dowolnej transakcji Zakładu, o którą prosić, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia, że Twoja transakcja została zaakceptowana, niezwłocznie skontaktuj się z działem obsługi klienta.
  7. Możesz zobaczyć historię transakcji swojego Zakładu związana ze świadczonymi Ci usługami, stan przetwarzania transakcji Zakładu i wygrane na Twoim Koncie Betsofa. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ważności transakcji Zakładu - skontaktuj się z zespołem wsparcia Betsofa.
  8. Wszystkie Twoje wygrane zostaną przelane na Twoje Konto Betsofa, jeżeli wygrana nie przekroczy pewnego limity, określonego przez Betsofa według własnego uznania. Jeżeli wygrane przekroczą ten limit, Betsofa skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia wypłaty stosownej wygranej. Betsofa zastrzega sobie prawo do określenia waluty wygranej wyłącznie do celów reklamowych na Stronie. Wszystkie wygrane zostaną wypłacone w walucie Twojego Konta Betsofa.
  9. Betsofa ma prawo anulować lub odrzucić jakąkolwiek transakcję Zakładu w dowolnym momencie, w tym postawienie Zakładu, a także może anulować każdą transakcję Zakładu dokonaną w dowolnym momencie przed odpowiednim wydarzeniem. Jeżeli nie ma podejrzeń, które mogą doprowadzić do zamknięcia lub zablokowania Konta Betsofa, taka kwota postawionego Zakładu zostanie Ci zwrócona w całości.
  10. Jeżeli na Stronie dostępna jest Gra Sportowa i taka Gra Sportowa zostanie przerwana lub odwołana, nasze dalsze relacje w związku z taką transakcją będą regulowane przez szczególne zasady podane na Stronie. Odwiedź sekcję "Sport" na Stronie, która zawiera Ogólne zasady dotyczące zakładów.
  11. Betsofa zastrzega sobie prawo do zmiany, blokowania, usuwania lub dodawania jakichkolwiek Usług według własnego uznania z natychmiastowym wejściem w życie i bez wcześniejszego powiadomienia.
  12. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Usług według własnego uznania i w dowolnym momencie.
  13. Jakiekolwiek nieuczciwe użytkowanie jest zabronione podczas korzystania z naszych Usług zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu. W ten sposób Betsofa chroni i organizuje uczciwe Usługi świadczone swoim klientom.
 9. BONUSY
  1. Betsofa może od czasu do czasu, według własnego uznania, przesyłać Bonusy na Twoje Konto Betsofa. Takie Bonusy nie mogą zostać wypłacone i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami Bonusów dostępnymi na Stronie.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany dowolnego Bonusu w dowolnym momencie.
  3. Każdy Bonus może być użyty tylko 1 (jeden) raz, jeżeli nie określono inaczej w specjalnych warunkach Bonusu.
  4. Każdy Bonus jest ograniczony do jednego na gracza, rodzinę, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta płatniczego (w tym między innymi kartę debetową lub kredytową, Skrill, WebMoney), adres IP i wspólny komputer( np. Publiczny w bibliotece lub w pracy).
  5. Niektóre Bonusy mogą być niedostępne dla niektórych klientów z powodu ograniczeń lokalnych / dostawców / firm. Prosimy uważnie przeczytać regulamin Bonusu na Stronie.
  6. Wszystkie Bonusy (o ile nie określono inaczej w warunkach promocji) podlegają obowiązkowi 40-krotnego obrotu, zanim środki będą mogły zostać wypłacone.
  7. Gracze mogą zażądać wypłaty zdeponowanych środków przed spełnieniem wymagań dotyczących Zakładów. Jednak w rezultacie kwota Bonusów i odpowiadające im wygrane zostaną utracone. Pamiętaj, że kiedy stawiasz Zakłady za środki Bonusowe, najpierw wykorzystujesz środki własne.
  8. Jeżeli okres ważności Bonusów upłynął, takie środki bonusowe i wygrane związane z wykorzystaniem takiego Bonusu przepadną.
   • Gry Stołowe - 1% (jeden procent);
   • Video Poker - 10% (dziesięć procent);
   • Gry na Żywo - 0-1% (od zera do jednego procenta;
   • Sloty - 100% (sto procent) (z wyjątkiem określonych gier poniżej).
  9. Poniższe Gry wnoszą 0% (zero procent) do spełnienia wymagań dotyczących zakładów Bonusowych: 9 Burning Dragons, Zillard King, Monster Domination, Book of Wizard Crystal Chance, Fishin' Pots Of Gold™, Bison Battle, Oni Hunter Plus, The Bandit and the Baron, Story Of Vikings Christmas Edition, Book Of Rampage Christmas Edition, Ded Moroz II, Triple Juicy Drops, Money Mariachi Infinity Reels, Take The Kingdom, Majestic Gold Megaways, Solar Queen Megaways, Dead or Alive, Dracula, Guns N' Roses, Steam Tower, Blood Suckers, Reel Rush, Pop, Sonic Reels, Reel Hero, Black Horse Deluxe, Robin Hood, Take Santa's Shop, Dead or Alive 2, Solar King, The Dog House Megaways, Bullseye Gameshow, 1000x Busta, Bronco Spirit™, Solar Temple, Robin Hood: Shifting Riches, Golden Beauty™, Creature from the Black Lagoon, Larry the Leprechaun, Butterfly Lovers, Relic Hunters, Hot 777 Deluxe™, Black Horse™, Book of 99, 9 Lions, Butterfly Lovers™, Relic Hunters and the Book of Faith™, Extra Chilli, The Wish Master™, Solar Queen, Faerie Spells, Spinfinity Man, The Dog House, Dead or Alive 2™, Reel Heist, ChilliPop, Coins of Egypt™, Hot 777™, Turning Totems, 1429 Uncharted Seas, EggOMatic™, Scrooge, Wacky Panda, Vampire: The Masquerade - Las Vegas, Beautiful Bones, Castle Builder II, Motorhead Touch, Motorhead, Secrets of Atlantis, Jimi Hendrix Online Slot™, Jimi Hendrix Online Slot Touch™, Wild Orient, Dragon Dance, Bikini Party, Happy Holidays, Lucky Koi, Koi Princess, Keno Universe, European roulette, Lucky Zodiac, Rugby Star, Dazzle Me Touch, Dazzle Me, Neon Staxx, The Invisible Man.
   Saldo Bonusowe nie będzie widoczne w tych grach.
  10. Jeśli jakakolwiek wypłata środków nie zostanie sprawdzona przez Betsofa przed przetworzeniem, Betsofa zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich wygranych lub bonusów na Twoim Koncie Betsofa według własnego uznania.
  11. Jeżeli podczas sprawdzania wypłaty okaże się, że gracz oszukuje, Betsofa zastrzega sobie prawo do cofnięcia praw takiego gracza do otrzymania lub skorzystania z promocji (i/lub wstrzymania wypłaty środków wynikających z takiego oszustwa). Tylko w pełni rozliczone zakłady (tj. Zakłady, które zostały wygrane lub przegrane) będą wliczone do obrotu.
   Opóźnianie dowolnej rundy w dowolnej grze, w tym funkcji darmowych spinów i funkcji bonusowych, na późniejszy czas, gdy nie masz już wymagań dotyczących obrotu i/lub dokonywanie nowych depozytów, podczas gdy funkcje darmowych spinów lub funkcje bonusowe są nadal dostępne w grze, jest zakazane. Gracze, którzy to robią, zgadzają się na unieważnienie ich bonusu i związanych z nim wygranych.
  12. Tworzenie Multikonta przez Użytkownika w celu ubiegania się o jakiekolwiek Bonusy jest uważane za naruszenie niniejszego Regulaminu i Betsofa może skonfiskować takie Bonusy ze wszystkich Multikont, w tym Twojego Konta Betsofa.
  13. Przed dokonaniem nowych depozytów i/lub aktywacja nowych Bonusów, gracz musi upewnić się, że nie ma żadnych niedokończonych darmowych rund z poprzedniej sesji gry lub bonusów/wygranych z zakładów darmowymi spinami.
  14. Runda bonusowa lub darmowe obroty nie kwalifikują się do bonusów jackpot zgodnie z zasadami dostawcy oprogramowania kasyna. Tylko rundy z prawdziwymi pieniędzmi kwalifikują się do bonusów jackpot.
  15. Zakłady z minimalnym ryzykiem na jakiejkolwiek Grze (tj.proporcjonalne obstawianie różnych wyników tego samego rozdania w celu stworzenia "akcji" przy minimalnym ryzyku) nie kwalifikują się do spełnienia wymogu obrotu. Przykłady Zakładów z minimalnym ryzykiem obejmują jednoczesne obstawianie czerwonego i czarnego koloru w grze w ruletkę oraz jednoczesne obstawienie gracza i bankiera w grze w Bakarata. Gracze, u których stwierdzono, że stosują te praktyki, ryzykują utratę Bonusu i wygranych.
  16. BetSofa rezerwuje sobie prawo do zawieszenia, anulowania, lub odmowy wypłaty jakichkolwiek wygranych (bonusów, punktów lojalnościowych, etc.) otrzymanych od nas, jeżeli podejrzewamy że doszło do nadużycia.
  17. Maksymalne wygrane, które zostaną Ci wypłacone, wynikają z darmowego bonusu lub darmowych obrotów bez depozytu środków, nie mogą przekraczać 100 (stu) EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Wszelkie wygrane przekraczające tę kwotę zostaną utracone.
  18. Wymóg obrotu darmowymi bonusami i bonusem za rejestrację wynosi 40 (czterdzieto) krotność sumy przyznanego bonusu. W przypadku dodatkowych obrotów, darmowych obrotów i darmowych bonusów za rejestracji, które nie wymagają wpłaty środków, pamiętaj, że żadne wygranie nie mogą zostać wypłacone, dopóki nie wpłacisz przynajmniej 20 (dwudziestu) EUR lub równowartości w innej walucie na swoim Koncie Betsofa. Ponadto żadna wygrana naliczona w związku z jakimkolwiek darmowym Bonusem nie może zostać wypłacona, dopóki nie spełnione zostaną wymagania dotyczące obrotu.
  19. Podczas gry przy użyciu środków bonusowych obowiązuje ograniczenie minimalnej i maksymalnej wysokości zakładu. Kiedy obstawiasz zakłady przy użyciu środków bonusowych - maksymalny zakład na obrót/rozdanie/grę video poker wynosi 5 (pięć) EUR/USD, 7 (siedem) CAD/NZD/AUD, 50 (pięćdziesiąt) SEK/NOK, 500 (pięćset) RUB 20 (dwadzieścia) PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Minimalny zakład 0.1 (10 centów) EUR/USD/CAD/NZD/AUD, 1 (jeden) SEK/NOK, 10 (dziesięć) RUB 0.50 (pięćdziesiąt groszy) PLN lub lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Jeżeli niniejszy punkt 9.20 zostanie złamany, gracz zgadza się, że Bonus i wszelkie związane z nim wygrane mogą zostać anulowane.
 10. LISTA NIEDOSTĘPNYCH USŁUG DLA NIEKTÓRYCH KLIENTÓW
  1. Betsofa oświadcza, że niektóre Gry są dla Ciebie niedostępne lub mogą być oferowane w określonych krajach lub regionach, w zależności od polityki tych krajów, regionów lub organów regulacyjnych.
  2. Betsofa podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby niedostępne Gry w krajach lub regionach były zablokowane. Jeżeli klient wygrał, grając w jedną z Gier, zabronionych w kraju lub regionie jego zamieszkania, wygrana takiego klienta zostanie anulowana przez Betsofa.
  3. W następujących krajach i na jej terytoriach gracze nie mogą wpłacać środków i grać w Gry na prawdziwe pieniądze: Ukraina, Grecja, Izrael, Malta, Slovakia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dania, Włochy, Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Hiszpania, Rumunia, Szwecja, Łotwa, Francja i jej terytoria zamorskie (Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Reunion, Majotta, St. Martin, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna, Nowa Kaledonia), Niderlandy, Holenderskie Indie Zachodnie i Curacao.
  4. Wszystkie gry firmy NetEnt są niedostępne w następujących krajach: Hiszpania; Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja i Włochy;
  5. Sloty, które są częścią Usług, firmy NetEnt są niedostępne na następujących terytoriach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Bahamy, Botswana, Kambodża, Ekwador, Etiopia, Ghana, Gujana, Hongkong, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Uganda, Jemen, Zimbabwe.
  6. Następujące Gry od firmy NetEnt będące częścią Usług , (a) ‘Jumanji’, (b) ‘emojiplanet’, (c) ‘Guns & Roses’, (d) ‘Jimi Hendrix & Motörhead’ nie mogą być oferowane w następujących krajach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Bahamy, Botswana, Kambodża, Chiny, Ekwador, Etiopia, Ghana, Gujana, Hongkong, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa Meksyk, Portugalia, Rumunia , Serbia, Szwecja, Szwajcaria.
  7. Slot ‘Planet of the Apes Video Slot’ od NetEnt, który jest częścią Usług, jest niedostępny w krajach wymienionych w punkcie 10.5, a także w następujących krajach: Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Turcja, Ukraina.
  8. Slot ‘Vikings Video Slot’ od NetEnt, który również jest częścią Usług, jest niedostępny w następujących krajach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Azerbejdżan, Kambodża, Chiny, Ekwador, Gujana, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Malezja, Myanmar, Namibia, Korea Północna, Pakistan, Papua Nowość Gwinea, Filipiny, Katar, Rosja, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Uganda.
  9. Slot "Narcos Video Slot" od NetEnt, który również jest częścią Usług, jest niedostępny w krajach określonych w punkcie 10.5, a także w takich krajach jak: Chiny, Indonezja, Korea Południowa.
  10. Seria slotów Universal od NetEnt (‘Frankenstein’, ‘the Bride of Frankenstein’, ‘Dracula’, ‘The Mummy’, ‘The Wolf Man’, ‘Creature from the Black Lagoon’ and ‘The Invisible Man’), które są częścią Usług są dostępne tylko w wymienionych krajach: Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr , Republika Czeska, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Peru, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja.
  11. Betsofa może zmienić listy zawarte w punkcie 10, w dowolnym momencie według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.
 11. NIEAKTYWNE KONTO BETSOFA
  1. Jesteśmy uprawnieni do pobierania miesięcznej opłaty za prowadzenie nieaktywnego konta Betsofa w wysokości 5 (pięć) EUR, począwszy od 13. miesiąca nieaktywności. Po 12 (dwunastu) miesiącach nieprzerwanej nieaktywności wyślemy przypomnienie na Twój adres e-mail do kontaktu, wskazany przez Ciebie w szczegółach Twojego Konta Betsofa. Po otrzymaniu tego przypomnienia będziesz mieć 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych na zalogowanie się na swoje nieaktywne konto Betsofa. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie zarejestrowane żadne logowanie, z salda Twojego konta Betsofa zostanie odjęte 5 (pięć) EUR w formie prawdziwej gotówki lub bonusu. Jeżeli saldo jest mniejsze niż 5 (pięć) EUR, cała kwota zostanie odjęta. Jeżeli Konto Betsofa pozostanie nieaktywne po 13 (trzynastu) kolejnych miesiącach, co miesiąc będziemy wysyłać Ci przypomnienie na Twój adres e-mail i zostanie naliczona opłata w wysokości 5 (pięć) EUR, która zostanie odpowiednio potrącona z Twojego salda na nie aktywnym Koncie Betsofa.
  2. Jeżeli Twoje konto Betsofa pozostanie nieaktywne przez ponad 12 (dwanaście) miesięcy, a saldo nieaktywnego konta Betsofa wynosi 0 (zero) EUR, nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty. Opłata za brak aktywności będzie naliczana co miesiąc od momentu kolejnego logowania na Koncie Betsofa. W takim przypadku Betsofa ma prawo zablokować Twoje nieaktywne Konto Betsofa.
  3. Jeżeli na Twoim nie aktywnym Koncie Betsofa nie została zarejestrowana żadna transakcja w okresie określonym w punkcie 11.2, prześlemy Ci pozostałe saldo na Nie aktywnym Koncie Betsofa. Betsofa podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby skontaktować się z Tobą, ale jeżeli nie zareagujesz - -pozostałe saldo na Koncie Betsofa zostanie przekazane odpowiednim władzom.
 12. OBOWIĄZKI SPÓŁKI
  1. Spółka nie ma obowiązku sprawdzania, czy gracz przestrzega niniejszego Regulaminu.
  2. Spółka ma prawo, według własnego uznania, podjąć określone działania w stosunku do każdego gracza podejrzanego o popełnienie niezgodnego z prawem zachowania lub naruszenia w jakikolwiek sposób Regulaminu.
  3. Nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania danych logowania do konta Betsofa. Jeżeli gracz zgubi lub zapomnij swoje Dane Logowania, SPółka nie będzie zobowiązana do podejmowania żadnych działań w celu ich przywrócenia. W przypadku jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji zgubienia, zapomnienia lub utraty przez gracza jego Danych Logowania, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody poniesione przez gracza.
  4. Betsofa będzie przetwarzać wszystkie dane osobowe podane przez graczy w ścisłej zgodności z Polityką Prywatności i Regulaminem.
 13. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Podczas rejestracji konta Betsofa określisz swoją nazwę użytkownika i hasło. Masz obowiązek podjąć wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich Danych Logowania. Jeżeli zgubiłeś lub zapomniałeś hasła, możesz je odzyskać, klikając opcję "Nie pamiętasz hasła?" na Stronie lub skontaktować się z działem obsługi klienta Betsofa.
  2. Nikt oprócz Ciebie nie będzie miał dostępu do Twoich Danych Logowania i nie będzie mógł korzystać z Twojego Konta Betsofa.
  3. Nigdy nie będziesz ujawniać ani udostępniać swoich Danych Logowania żadnej innej osobie. Jeżeli oddasz, udostępnisz lub stracisz swoje Dane Logowania, Betsofa nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody z tego wynikające. Pracownik Betsofa nigdy nie poprosi o Twoje Dane Logowania.
  4. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania na Koncie Betsofa.
  5. Jesteś w pełni świadomy faktu, że istnieje ryzyko utraty pieniędzy w wyniku korzystania z Usług Betsofa i cała odpowiedzialność za utratę pieniędzy spoczywa wyłącznie na Tobie.
  6. Ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszystkie podatki, opłaty, obciążenia i inne koszty dodatkowe wynikające z wszelkich wygranych w wyniku korzystania z Usług.
 14. TWOJE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA
  1. Korzystając z Konta Betsofa i Usług, gwarantujesz i oświadczasz, co następuje: following:
   • Działasz rozsądnie, posiadasz moc prawną i osiągnełeś pełnoletność (minimalny wiek to 18 (osiemnaście) lat), wymagany do jakiejkolwiek aktywności hazardowej w jurysdykcji, w której przebywasz;
   • edynie Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że osiągnąłeś minimalny wiek do korzystania z naszych Usług;
   • Jesteś rezydentem jurysdykcji, która zezwala na hazard;
   • Masz zdolność prawną do akceptacji Regulaminu bez względu na jakiekolwiek późniejsze ustalenia;
   • Będziesz mieć dostęp do Usług i korzystać z nich wyłącznie za pośrednictwem swojego Konta Betsofa i nigdy nie uzyskasz dostępu do Usług ani nie będziesz z nich korzystać za pośrednictwem Konta Betsofa innego klienta;
   • wszystkie informacje przekazane przez Ciebie Betsofa są dokładne i zgodne z prawdą, a Ty niezwłocznie powiadomisz nas o wszelkich zmianach takich informacji.
   • Jesteś jedynym i prawowitym właścicielem Konta Betsofa i wszystkich środków na Twoim Koncie Betsofa lub jesteś prawnie upoważniony do zarządzania takimi środkami;
   • Korzystasz z Usług i Konta Betsofa wyłącznie dla własnej korzyści i nie możesz używać swojego Konta Betsofa ani Usług do jakichkolwiek celów zawodowych, biznesowych lub handlowych ani w imieniu innych osób trzecich;
   • wszelkie fundusze wpłacane przez Ciebie nie są związane z żadnymi nielegalnymi, oszukańczymi lub manipulacyjnymi działaniami lub praktykami, a także nie wysyłasz ani nie otrzymujesz środków do lub z nielegalnego źródła;
   • Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystając z Usług na Stronie, możesz zarówno wygrać, jak i przegrać pieniądze;
   • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie swoich wygranych i strat do lokalnego urzędu podatkowego lub innych organów, jeżeli jest to wymagane w jurysdykcji, w której jesteś.
 15. ZMOWA, OSZUSTWA I DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA
  1. Następujące działania są niedozwolone i stanowią istotne naruszenie Regulaminu:
   • zmowa ze stronami trzecim;
   • Oszukiwanie;
   • podejmowanie nieuczciwych działań na Twoją korzyści, w tym korzystanie ze skradzionej, sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej jako źródła zasilenia konta;
   • branie udziału w jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym praniu pieniędzy i przestępstwach o konsekwencjach karnych;
   • przenoszenie środków z jednego Konta Betsofa na inne konto Betsofa;
   • korzystanie ze Strony i Usług w zakazanej jurysdykcji zgodnie z sekcją 10;
   • naruszenie Twoich obowiązków, gwarancji i oświadczeń zgodnie z sekcjami 13 i 14 niniejszego Regulaminu.
  2. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec działaniom określonym w punkcie 15.1, wykrywać je i podejmować odpowiednie kroki w stosunku do graczy.
  3. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, który Ty lub inny gracz może ponieść w wyniku zmowy, lub innej nielegalnej aktywności lub oszustwa, a wszelkie działania, które podejmiemy w związku tą działalnością będą według naszego wyłącznego uznania.
  4. Jeżeli podejrzewasz, że jakaś osoba jest w zmowie, oszukuje lub podejmuje inne nielegalne aktywności, zgłoś to nam, wysyłając e-mail na adres [email protected]
  5. Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania odpowiednich władz, innych operatorów gier online lub hazardowych, innych dostawców usług online i banków, firm obsługujących karty kredytowe, dostawców płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych o Twojej tożsamości oraz o wszelkich podejrzeniach dotyczących działań niezgodnych prawem, lub niewłaściwych działań, a Ty zgadzasz się na pełną współpracę z nami w celu zbadania takiej aktywności.
  6. Jeżeli dotyczy to Gier Sportowych dostępnych w tej domenie, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności i uznania Zakładów za nieważne, jeżeli mamy dowody, że:
   • zakwestionowano integralność wydarzenia;
   • cena/y lub pula zostały zmanipulowane;
   • miało miejsce zjawisko ustawiania meczów
   • gra lub wydarzenie nie zakończyło się w sposób naturalny..
  7. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania wydarzeń i/lub Gier w każdym przypadku wymienionym w poprzednich punktach oraz w każdym innym przypadku, gdy wykryto jakiekolwiek nadużycie. Dowody na powyższe będą oparte na wysokości/liczbie lub schemacie Zakładów postawionych na naszych portalach gier i/lub jeżeli decyzja została wydana przez odpowiedni organ zarządzający daną dyscypliną sportu, jeżeli Gry sportowe były dostępne na Stronie.
  8. Wpłaty na Twoje Konto Betsofa powinny być współmierne do zamierzonej Gry. Jeżeli istnieje podejrzenie nadużycia (np. Gdy zdeponowana kwota nie jest wykorzystywana do odpowiedniego poziomu gry, a gracz żąda wypłaty w odniesieniu do zdeponowanej kwoty, lub gdy Spółka podejrzewa, że gracz nadużywa wahań kursów wymiany), zastrzegamy sobie prawo do anulowania odpowiednich wypłat w części lub w całości, aby pokryć wszelkie koszty, które mogły się z nimi wiązać oraz do zamknięcia Twojego Konta Betsofa na czas nieokreślony. W takich przypadkach zastrzegamy sobie ponadto prawo do zażądania i uzyskania zadowalającego dowodu wpłaty oraz dodatkowych kopii danych osobowych przed przetworzeniem wniosku o wypłaty, a przetwarzanie takiego wniosku będzie całkowicie według naszego uznania.
 16. INNE ZABRONIONE AKTYWNOŚCI
  1. Nie należy korzystać ze Strony w jakikolwiek celu, który jest uważany za zniesławiający, obraźliwy, obsceniczny, rasistowski, seksistowski lub dyskryminujący. Zabrania się używania obraźliwego lub agresywnego języka lub obrazów, przeklinania, grożenia, nękania lub znęcania się nad jakąkolwiek inną osobą, w tym innymi graczami, ani w stosunku do pracowników Spółki wykorzystywanych do świadczenia Strony lub Usług.
  2. Nie możesz uszkodzić Strony, zalewać Strony informacjami powodującymi, że Strona nie będzie działać, ani używać żadnych funkcji, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Strony w jakikolwiek sposób, na przykład (ale nie wyłącznie) uwalnianie lub rozprzestrzenianie wirusów, robaków, bomb logicznych lub podobnych. Wszelkie wielokrotne zgłoszenia lub "spam" są surowo zabronione. Nie wolno ingerować, modyfikować, usuwać lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać żadnych informacji w jakiejkolwiek formie, które są zawarte na Stronie.
  3. Będziesz korzystać ze Strony wyłącznie do celów osobistych i nie wolno ci powielać Strony ani żadnej jej części w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody.
  4. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, serwerów, na których jest przechowywana Strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony/ Zabrania się atakowania Strony za pomocą ataku "DDos" lub innego działania, które doprowadzi do zakłócenia lub nieprawidłowego działania Strony lub Usług. W przypadku naruszenia tego postanowienia zgłosimy każde takiego naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania ze Strony natychmiast wygaśnie.
  5. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu "DDos", wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powody korzystania ze Strony lub do pobierania przez Ciebie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na takie jStronie lub dowolnej stronie połączonej ze Stroną.
  6. Zabrania się sprzedaży, przekazywania i /lub nabywania Kont Betsofa od innych graczy.
 17. PROBLEMY TECHNICZNE
  1. w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej usterki w systemie, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu naprawienia wszelkich usterek lub błędów związanych z oprogramowaniem lub sprzętem, których używamy do udostępniania Strony, tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe. W przypadku, gdy taki błąd lub usterka spowodowała przerwanie Gry w taki sposób, że nie można wznowić Gry z dokładnie tej samej pozycji bez szkody dla Ciebie lub innych graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby potraktować Cię w uczciwy sposób. Może to obejmować przywrócenie salda na Twoim Koncie Betsofa i powrót do pozycji istniejącej po zakończeniu ostatniego Zakładu zarejestrowanego bezpośrednio przed wystąpieniem problemu.
  2. W przypadku utraty połączenia podczas Gry w kasynie, będziesz mógł ponownie połączyć się z Grą w kasynie, powrócić do Gry, w którą grałeś i zostanie wyświetlony monit o wznowieniu niedokończonej Gry.
  3. Ponieważ Gry na Żywo odbywają się w czasie rzeczywistym, stanowią wyjątek od powyższego, a bezczynność ze strony Użytkownika zostanie uznana za Twój wybór, a Gra ostatecznie się zakończy. W przypadku gier, w których nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność od Ciebie po postawieniu zakładu, na przykład w automacie do gry, możesz sprawdzić wynik zakładu, odwiedzając historię zakładów na Twoim Koncie Betsofa. Rozłączenie nie wpłynie na Grę i będziesz miał takie same szanse na wygraną, jak gdybyś oglądał wynik na swoim ekranie.
  4. Gdy uzyskujesz dostęp do Strony, powinieneś być świadomy, że możesz używać sprzętu lub połączenia, które nie jest tak szybkie, jak używane przez innych graczy. Może to mieć wpływ na Twoja wydajność w krytycznych czasowo wydarzeniach oferowanych na Stronie.
  5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie techniczne spowodowane przez sprzętu używany do uzyskania dostępu do Usługi lub usterki związanej z dostawcą usług internetowych.
 18. BŁĘDY LUB POMINIĘCIA
  1. Może zaistnieć szereg okoliczności, w których zakład zostanie przyjęty lub płatność zostanie dokonana przez nas w wyniku błędu. Podejmowane są rozsądne wysiłki, aby zapobiec błędów lub pominięciem, jednak problemy systemowe lub błąd ludzki mogą prowadzić do takich okoliczności. Takie okoliczności mogą obejmować między innymi sytuacje opisane w niniejszej Umowy, które mogą dotyczyć wyłącznie sportu:
   • przyjęcie Zakładu po cenie, która znacznie różni się od cen dostępnych na rynku w momencie zawarcia Zakłady;;
   • błędne obliczenie (w tym z powodu błędu ludzkiego) Bonusów, wygranych lub zwrotów wypłaconych Tobie;
   • informacje o kursach lub warunkach Zakładu mogły zostać wprowadzone nieprawidłowo w wyniki błędu ludzkiego lub awarii komputera;
   • błędy lub zaniechania wynikające niedozwolonych działań;
   • (v) błędy lub pominięcia, które powodują rażąco nieprawidłowe wygrane lub różne od tych dostępnych na rynku ; dalsze przyjmowanie późnych zakładów.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia wszelkich błędów popełnionych w postawionym Zakładzie i ponownego rozliczenia go po prawidłowej cenie lub warunkach, które były dostępne lub powinny być dostępne w momencie postawienia Zakładu, a Zakład zostanie uznany za zawarty odbyło się na warunkach, które były typowe dla tego Zakładu lub, w przypadkach gdy korekta lub ponowne rozliczenie Zakładu nie jest możliwe do unieważnienia takiego Zakładu i zwrotu stawki z powrotem na Twoje Konto Betsofa.
  3. Ani my (w tym nasi pracownicy lub agenci), ani nasi partnerzy lub dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę wygranych, która wynika z błędu popełnionego przez nas lub przez Ciebie. Stracisz wszelkie wygrane / przegrane wynikające z takiego błędu.
  4. Betsofa rezerwuje sobie prawo do zawieszenia konta klienta w przypadku podejrzenia błędu technicznego, błędu, ludzkiego błędu, problemów z oprogramowaniem, które mogą wpłynąć na niewłaściwe rozliczenie zakładu. Takie zawieszenie będzie aktywne do czasu wyjaśnienia sytuacji z odpowiednim dostawcą.
 19. POLITYKA ZWROTÓW
  1. Jeżeli gracz chce zażądać zwrotu pieniędzy, może wystąpić o zwrot w ciągu pierwszych 24 godzin od realizacji transakcji lub w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, jeżeli dostęp innej osoby do Twojego Konto Betsofa nastąpił z winy Betsofa.
  2. Jeżeli na Twoim Koncie Betsofa pojawi się wpłata za pomocą karty kredytowej, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania wszystkich żądań wypłat do całkowitej kwoty depozytów jako zwroty. W przypadku wypłaty większej ilości środków niż wpłacona kwota, wszelkie dodatkowe kwoty zostaną wypłacone.
  3. Aby poprosić o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z działem obsługi klientów Betsofa pod adresem [email protected] Twoje żądanie zostanie przetworzone w ciągu 3 dni roboczych.
 20. WYŁĄCZNIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Strony i korzystanie z nich będzie odbywać się według Twojego własnego uznania i na Twoje ryzyko
  2. Zapewniamy Stronę dbając o nich przy wykorzystaniu umiejętności i zasadniczo zgodnie z opisem w Regulaminie. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Strony ani produktów i Usług oferowanych za pośrednictwem Strony i niniejszym wyłączamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszelkich dorozumianych gwarancji w odniesieniu do nich.
  3. Usługi są świadczone na zasadzie "takie jakie są". Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu, braku błędów, nienaruszenia prawo osób trzecich ani żadnej innej gwarancji, która nie została wyraźnie określona jako taka w Regulaminie.
  4. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że całe ryzyko wynikające z korzystania z Usług pozostaje po Twojej stronie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
  5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku błędów systemowych lub błędów komunikacji, błędów lub wirusów związanych z Zakładami, skutkujących utratą danych, wygranych lub Bonusów, a także innymi szkodami wyrządzonymi Tobie.
 21. NARUSZENIE WARUNKÓW REGULAMINU
  1. W pełni zrekomensujesz nam wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty, wydatki (w tym opłaty prawne) i wszelkie inne opłaty, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez Ciebie Regulaminu.
  2. W przypadku istotnego naruszenia Regulaminu zastrzegamy sobie prawo, ale nie jest to wymagane, do:
   • Powiadomienia Cię (korzystając z Twoich Danych Logowania), że naruszyłeś warunki Regulaminu, wymagają od Ciebie zaprzestania odpowiedniego działania lub zaniechania działania;
   • zawiesić Twoje Konto Betsofa, abyś nie mógł stawiać Zakładów, ani grać w Gry na Stronie;
   • zamknąć Twoje Konto Betsofa za uprzednim powiadomieniem lub bez niego;
   • odzyskać z Twojego Konta Betsofa kwotę wszelkich wypłat, bonusów lub wygranych, a na które miało wpływ naruszenie.
  3. Mamy prawo do zablokowania dowolnego gracza lub hasła, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 22. ZAMKNIĘCIE KONTA BETSOFA
  1. Możesz zamknąć swoje Konto Betsofa w dowolnym momencie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Betsofa. Zamykając Konto Betsofa niniejszy Regulamin pozostaje w mocy po zamknięciu Konta Betsofa. Zamknięcie Konta Betsofa Betsofa powoduje zerwanie relacji między Tobą, a Betsofa.
  2. Możemy pobierać opłaty do momentu zamknięcia Twojego Konta Betsofa. Dostęp i dalsze korzystanie z Twojego Konta Betsofa nie jest możliwe. Nie można dokonać zwrotu środków, w tym bonusów, kiedy Konto jest zamknięcie, usunięte lub anulowane.
  3. Jeżeli chcesz zamknąć Swoje Konto Betsofa, musisz:
   • skontaktować się z działem obsługi klienta Betsofa;
   • jeżeli masz jakiekolwiek fundusze na Koncie Betsofa - wypłacić wszystkie swoje środki z Konta Betsofa zgodnie z warunkami wypłaty z sekcji 7 tego Regulaminu; ;
   • eżeli będzie to konieczne - dostarczyć na żądanie Betsofa dodatkowych informacji KYC na potrzeby AML/CTF.
  4. Możemy również zamknąć Twoje Konto Betsofa w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu (lub próbie powiadomienia) na 5 (pięć) dni kalendarzowych, korzystając z Twoich danych kontaktowych. W ten sposób wypłacisz wszystkie swoje środki ze swojego Konta Betsofa w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez nas powiadomienia. W przypadku takiego wypowiedzenia przez nas, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie zamknięcie i wypowiedzenie zostanie dokonane zgodnie z punktami 15 i 21 niniejszego Regulaminu, zwrócimy Tobie saldo z Konta Betsofa. Jeżeli nie można Cię zlokalizować, środki zostaną przekazane do odpowiedniego organu ds. Gier hazardowych.
  5. Betsofa zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Konta Betsofa bez powiadomienia w przypadku jakiejkolwiek nielegalnej lub innej działalności wskazanej w sekcjach 15 i 21 na takim Koncie Betsofa.
  6. Firma może odmówić otwarcia Konta Betsofa lub może zdecydować się na zamknięcie Konta Betsofa klienta, które zostało już otwarte według własnego uznania. Niezależnie od tego wszystkie zobowiązania umowne już podjęte lub zawarte będą honorowane.
  7. Saldo z tego Konta Betsofa zostanie przekazane na Twoje Konto uznane za nieaktywne, ponieważ jest to nasza polityka w interesie bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami Curacao. Jeżeli nie będzie możliwe zlokalizowanie Ciebie, fundusze zostaną przekazane właściwemu organowi. W ten sposób środki będą dla Ciebie dostępne.
  8. W przypadku jakichkolwiek podejrzanych transakcji, Betsofa zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Konta Betsofa klientów i wstrzymania środków zgodnie z wymogami prawa.
  9. Skontaktuj się z zespołem wsparcia Betsofa, jeżeli Twoje konto jest zawieszone z powodu uzależnienie od hazardu i zapoznać się z naszymi Zasadami Odpowiedzialnej Gry.
 23. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Cały wygląd Strony, tekst, grafika, muzyka, dźwięk, zdjęcia, filmy, ich wybór i aranżacja, kompilacje oprogramowania, podstawowy kod źródłowy, oprogramowanie i wszystkie inne materiały zawarte na Stronie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności, które są własnością naszą lub są przez nas używane na podstawie licencji od osób trzecich posiadających takie prawa. W zakresie, w jakim jakiekolwiek materiały zawarte na Stronie mogą zostać pobrane lub wydrukowane, wówczas takie materiały można pobrać wyłącznie na jeden komputer osobisty, a fragmenty papierowe mogą być drukowane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
  2. W żadnym wypadku Strona nie może udzielać klientowi żadnych udziałów w jakichkolwiek prawa własności intelektualnej (na przykład w prawach autorskich, know-how lub znakach towarowych) należących do nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej.
  3. Nie przyznaje się żadnych praw do używania lub reprodukcji jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych lub logo, które pojawią się na Stronie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych zgodnie z Regulamine,
  4. W związku z powyższymi postanowieniami, gwarantujesz, że nie będziesz w żaden sposób obchodzić praw własności intelektualnej dostawców oprogramowania do gier lub innych właścicieli takich praw. Każde naruszenie tego wymogu, o którym się dowiemy, zostanie zgłoszone w rozsądnym czasie odpowiedniemu właścicielowi Praw Własności Intelektualnej w celu podjęcia odpowiednich działań i ich egzekwowania.
 24. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE NA STRONIE
  1. Strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia działania Strony. Informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie można znaleźć na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usuwając nasze pliki cookie lub wyłączając przyszłe pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych obszarów lub funkcji Strony.
 25. ZMIANA STRONY
  1. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmieniać lub poprawiać dowolny produkt oferowany za pośrednictwem Strony w dowolnym momencie w celu utrzymania Strony.
 26. REKLAMACJE I POWIADOMIENIA
  1. Jeżeli chcesz złożyć skargę dotyczącą Strony, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected]
  2. W przypadku jakiegokolwiek sporu, zgadzasz się, że zapisy serwera będą
  3. Zgadzasz się, że w mało prawdopodobnym przypadku rozbieżności między wynikiem, który pojawia się na Twoim ekranie a serwerem, wynik, który pojawia się na serwerze, ma pierwszeństwo, a także potwierdzasz i zgadzasz się, że nasze zapisy będą ostatecznym autorytetem w określaniu warunków i okoliczności Twojego udziału w danej działalności związanej z grami online i wyniki tego udziału.
  4. Kiedy chcemy skontaktować się z Tobą w sprawie jakiegokolwiek sporu, wykorzystamy dowolne Twoje Dane Logowania.
 27. INTERPRETACJA
  1. Oryginalny tekst Regulaminu jest w języku angielskim. Wszelka interpretacja Regulaminu będzie oparta na oryginalnym tekście w języku angielskim. Jeżeli Regulamin lub jakikolwiek dokument lub powiadomienia z nim powiązane zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, ich oryginalna wersja angielska będzie nadrzędna.
 28. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
  1. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia, scedowania, sublicencjonowania REGULAMINU w całości lub w części, dowolnej osobie, pod warunkiem, że takie przeniesie będzie odbywać się na tych samych warunkach, które nie są mniej korzystne dla Ciebie.
  2. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku zamknięcia Strony Twoje Konto Betsofa może zostać przeniesione na inną zarządzaną i obsługiwaną przez nas stronę internetową. Zastrzegamy sobie prawo do przepadku wszystkich powiązanych istniejących kwot Bonusów w momencie wyłącznie Strony.
 29. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ
  1. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wyniku któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Warunków, które są spowodowane Siłą Wyższą. Uznaje się, że nasz świadczenie jest zawieszone na okres trwania Siły Wyższej i będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie o ten okres. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć działanie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania mogą być wykonywane pomimo działania Siły Wyższej.
 30. ZRZECZENIE SIĘ
  1. Jeżeli nie będziemy nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek z Twoich zobowiązań lub jeżeli nie wykonamy któregokolwiek z praw lub środków, do których jesteśmy uprawnienie, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków i nie zwalnia Cię z przestrzegania takiego zobowiązania.
  2. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek postanowienia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego postanowienia. Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie Ci przekazane na piśmie zgodnie z powyższym.
 31. ROZDZIELNOŚĆ
  1. Jeżeli którykolwiek z warunków Regulaminu zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków Regulaminu, które nadal będą obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem, tak aby jak najdokładniej odzwierciedla nasz pierwotny zamiar.
 32. PRAWO I JURYSDYKCJA
  1. Regulamin podlega prawu Curacao i zgodnie z nim będzie interpretowany.
  2. Sądy Curacao mają jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z warunków Regulaminu.
 33. ODPOWIEDZIALNA GRA I HAZARD
  1. Jesteśmy zobowiązani do promowania odpowiedzialnej gry jako zasady dbałości o klienta i odpowiedzialności społecznej. Uważamy, że naszym obowiązkiem wobec Was, naszych klientów jest zapewnienie satysfakcji z gry na naszej stronie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości, społecznych i finansowych szkód związanych z problemem hazardu.
  2. Możesz skorzystać z następujących opcji, dostępnych na Stronie w celu Odpowiedzialnej Gry:
   • Limity wpłat: Aby pomóc naszych graczom w odpowiedzialnym uprawianiu hazardu, Betsofa posiada narzędzie Limitu Wpłat na koncie każdego klienta. Dostęp do tej opcji można uzyskać w sekcji "Moje Konto". Limity można zmienić w dowolnym momencie. Po ustaleniu tych limitów, gracz nie może ich przekroczyć. Limity można zmienić w dowolnym momencie. Zmniejszenie limitu depozytów zacznie obowiązywać natychmiast, ale zwiększenie może nastąpić dopiero po 7 (siedmiu ) dniach, aby uniknąć podejmowania pochopnych decyzji. Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji lub pomocy w zakresie odpowiedzialnej gry, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected]
   • Samowykluczenie. Jeżeli musisz zrobić sobie przerwę od hazardu lub jeżeli uważasz, że straciłeś kontrolę nad swoją grą, zapewniamy funkcję samowykluczenia, którą możesz aktywować w sekcji "Moje Konto" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy pod adresem [email protected] Samowykluczenie oznacza, że Twoje konto zostanie zamknięte przez co najmniej 7 (siedem) dni i nie zostanie ponownie aktywowane bez względu na okoliczności w okresie wykluczenia. To jest główna różnica w stosunku do standardowego żądania zamknięcia konta. Przed rozważeniem ponownego otwarcia konta wymagany jest pisemny wniosek (wygaśnie po określonym przez Ciebie terminie). Strona Betsofa umożliwia również klientom blokowanie dostępu do poszczególnych produktów za pośrednictwem profilu "Moje Konto" lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected] Jeżeli zastanawiasz się nad samowykluczenie, pamiętaj, aby skontaktować się ze wszystkimi firmami hazardowymi, w których masz konta i poprosić również o samowykluczenie na ich stronach. Zalecamy również rozważenie instalacji oprogramowania, które umożliwi blokowanie dostępu do stron hazardowych. Zobacz Systemy filtrowania na dole tej strony. Wszelkie środki pozostające na twoim koncie Betsofa zostaną natychmiast zwrócone, po potrąceniu kwoty odpowiadającej opłatom za przetwarzanie transakcji. Jeżeli skorzystasz z opcji samowykluczenia i uda ci się otworzyć konto Betsofa, zdeponować i grać, wszystkie Twoje zakłady zostaną przez nas unieważnione, a wszystkie Twoje depozyty zostaną zwrócone wraz z równowartością opłat za przetwarzanie transakcji. Nastąpi to natychmiast po wykryciu i zgadzasz się zrzec wszelkich roszczeń związanych z odpowiednimi kwotami. Jednakże przyjmuszesz do wiadomości, że główna odpowiedzialność za kontrolowanie swojego zachowania spoczywa na Tobie, dlatego akceptujesz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeżeli będziesz kontynuować grę i/lub będziesz próbował korzystać ze strony, a my nie rozpoznamy tej aktywności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected]
   • Systemu Filtrujące - Jeżeli dzielisz swój komputer z przyjaciółmi lub członkami rodziny, którzy są poniżej wymaganego wieku, aby zarejestrować konto i obstawiać na naszej stronie lub kiedy skorzystałeś z opcji samowykluczenia na stronach hazardowych, rozważ instalację rozwiązania do filtrowania rodzicielskiego,
   • Ustawieie limitów czasu sesji - możesz ustawić maksymalne limity czasu sesji, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem [email protected] Po ustaleniu tych limitów nie będziesz mógł kontynuować gry powyżej ustalonego limitu w jednej sesji.
  3. Należy pamiętać, że uprawianie hazardu przez osoby poniżej 18 roku życia jest nielegalne i żadna z osób mająca mniej niż 18 lat, nie może otworzyć Konta Betsofa.. Przeprowadzamy weryfikację wieku wszystkich klientów, którzy korzystają z mechanizmów płatności dostępnych dla osób poniżej 18 roku życia, a dodatkowo przeprowadzamy wyrywkowe kontrole wieku klientów korzystających z innych form finansowania. Należy pamiętać, że każda osoba w wieku poniżej 18 (osiemnastu) lat korzystająca z tej Strony, nie jest uprawniona do otrzymywania jakichkolwiek wygranych i może zostać zgłoszona na policję.
  4. Każda prośba o zwiększenie lub zniesienie limitu, a także o zmniejszenie czasu wykluczenia podlega 7 (siedmiodniowej) karencji, podczas których nie będzie można cofnąć wcześniejszych ograniczeń nałożonych na Konto Betsofa.
  5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z błędów w wiadomościach e-mail, w wyniku których nie jesteśmy w stanie otworzyć Twoich wiadomości. Jeżeli nie odpowiemy Ci w rozsądnym czasie, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i upewnij się, że wiadomość została pomyślnie do nas wysłana. Potwierdzasz, że Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że otrzymaliśmy Twoją prośbę, jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi lub potwierdzenia otrzymania przez nas wiadomości.
  6. Zależy nam na wspieraniu inicjatyw Odpowiedzialnego Hazardu i zachęcamy do wyszukiwania informacji na temat Odpowiedzialnego Hazardu na stronach poniższych organizacji:
 34. TWOJE DANE OSOBOWE I OCHRONA DANYCH
  1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Curacao (ustawa z 2013) i Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO)(EU2016/679) jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych w zakresie, w jakim wykorzystujemy wszelkie dane osobowe zebrane od Ciebie podczas korzystania ze Strony, Konta Betsofa i Usług. Dlatego bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania w związku ze sposobem, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
  2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych reguluje nasza Polityka Prywatności dostępna na Stronie. Polityka Prywatności jest częścią niniejszego Regulaminu i akceptując niniejszy Regulamin akceptujesz warunki Polityki Prywatności.
  3. Betsofa gromadzi i przechowuje Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci dostępu do Konta i Usług Betsofa oraz w celu ochrony Twojej prywatności.
  4. To w jaki sposób zbieramy twoje dane osobowe, w jaki sposób je chronimy, wykorzystujemy i przechowujemy, a także twoje prawa i to komu możemy udostępnić twoje dane osobowe, opisane jest w Polityce Prywatności.
  5. Przekazując nam te informacje, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych w celach określonych w Regulaminie, w celu prowadzenia Strony lub wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego.
  6. Spółka nie ujawni żadnych danych osobowych nikomu poza pracownikami Betsofa, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych, aby świadczyć Ci Usługi.
  7. Zachowany kopie wszelkich wiadomości, które do nas wysyłasz (w tym kopie wszelkich wiadomości e-mail) w celu zachowania dokładnych zapisów informacji, które otrzymaliśmy od Ciebie.
  8. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Betsofa zgodnie z przepisami o ochronie danych. Klienci są również uprawnienie do zmiany lub poprawiania swoich danych osobowych.
  9. Betsofa wykorzysta wszelkie rozsądne środki, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli osoba trzecia bezprawnie przejmie takie dane.
  10. Zgodnie z prawem dostarczanie takich danych stronom trzecim odbywa się na zasadzie wyrażenia zgody. Firma ma obowiązek przekazać wszelkie informacje odpowiednim władzom w przypadku oszukańczego lub podejrzanego zachowania. Akceptując Politykę Prywatności Betsofa, klienci wyrażają zgodę, aby Betsofa przeprowadziła weryfikację danych przy użyciu baz danych stron trzecich.
  11. Betsofa przetwarza Twoje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Jednak, aby świadczyć Ci pewne usługi transgraniczne, możemy być zmuszeni do udostępniania Twoich danych osobowych podmiotom spoza EOG. Otwierając Konto w Betsofa, wyrażasz zgodę na udostępnianie przez nas twoich danych osobowych podmiotom spoza EEG, o ile jest to koniecznie o prawdiłowego świadczenia Usług i innych odpowiednich działań.
  12. Akceptując niniejszy Regulamin, klienci akceptują również, że w przypadku obrony przed chargebackami (obciążeniem zwrotnym) możemy przesłać Twoje dane osobowe do odpowiednich dostawców płatności.
 35. CZAT
  1. Spółka może dać swoim klientom możliwość korzystania z czatu, w którym mogą komunikować się z innymi klientami zarejestrowanymi i korzystającymi ze Strony. W przypadku udostępnienia takiego czatu, następujący Regulamin ma zastosowanie. Ponadto ustalamy zasady czatu i zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez. Korzystając z czatu, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Czat jest przeznaczony do uzasadnionych komentarzy i konstruktywnej dyskusji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia praw osób do publikowania komentarzy w każdym utworzonym przez nas czacie. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z korzystania z takich czatów spoczywa wyłącznie na kliencie.
  3. Każdy klient naszego czasu zgadza się nie publikować żadnych komentarzy, które są:
   • zniesławieniem lub jakichkolwiek innych informacji, których użytkownik nie ma prawa ujawniać lub które są w inny sposób nielegalne;
   • zawierają treści rasistowskie, wulgarne, nienawistne, obsceniczne;
   • zamiesza podszywać się pod inną osobę lub podmiot;
   • opublikowane w celach reklamowych;
   • zawierające odsyłacz do dowolnego wirusa, uszkodzonych plików, keyloggerów lub innego kodu/materiału, który może spowodować uszkodzenie komputera, danych lub bezpieczeństwa finansowego dowolnego podmiotu;
   • komentarz mający na celu zdobycie przewagi lub zmowę z innymi klientami korzystającymi ze Strony lub przeciwko innym klientom lub stanowiący działania o charakterze podejrzanym lub przestępczym;
   • odsyłacz do wszelkich świadomie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń lub jakichkolwiek oświadczeń mających na celu nieuczciwe manipulowanie rynkiem;
   • próba zbierania lub przechowywania danych o innych klientach;
   • niewłaściwe użycie funkcji czatu;
   • informacje chronione jakąkolwiek formą własności intelektualnej zarejestrowanej lub niezarejestrowanej lub jakimikolwiek umownymi, ustawowymi i słusznymi zobowiązaniami do zachowania poufności w języku innym niż język ojczysty danego czatu.
  4. Nasze fora są moderowane, a wszystkie rozmowy są rejestrowane lub nagrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy opublikowania jakichkolwiek komentarzy oraz zbadania i podjęcia stosownych kroków, które mogą obejmować między innymi zamknięcie Konta Betsofa w przypadku każdego klienta, który narusza niniejszy Regulamin. Zastrzegamy sobie również prawo do zamykania lub usuwania wszelkich czatów bez wcześniejszego ostrzeżenia, a także do zgłaszania wszelkich podejrzanych rozmów lub komentarzy odpowiednim władzom.
 36. LINKI
  1. Udostępniamy łącza internetowe (linki) do innych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystasz z takich linków na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość lub korzystanie z takich stron internetowych ani za informacje na nich zawarte.
Jesteśmy online 24/7