Pl

INFORMACJE OGÓLNE

XXL Services N.V. jest Spółką utworzoną zgodnie z prawem Curacao, pod numerem 150358 z siedzibą w Abraham de Veerstraat 9, Curaçao. Kiedy uzyskujesz dostęp do Strony lub Usług i/lub korzystasz z niej, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdego takiego wykorzystywania (zwanych dalej Betsofa, "my", "nasz", "nas").

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, z jakiego powodu je zbieramy i jak je wykorzystujemy. Korzystając z naszej strony internetowej (http://www.betsofa.com) (zwana dalej "Stroną"), akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności.

Jakiekolwiek tłumaczenie niniejszej Polityki Prywatności na jakikolwiek inny język jest dokonywane wyłącznie dla wygody naszych klientów i nie zmienia warunków niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku konfliktu między wersją angielską, a jakąkolwiek inną wersją w języku innym niż angielski niniejszej Polityki Prywatności, wersja angielska ma pierwszeństwo.

Usługi oferowane na Stronie są obsługiwane przez XXL Services N.C., która jest licencjonowana i regulowana przez Gaming Services Provider N.V - posiadacz Mater License #365/JAZ. XXL Services N.V. posiada pod licencję #GLH-OCCHKTW0703302020 od 30 marca 2020 roku.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą, a Betsofa.

PRYWATNOŚĆ

Wiemy, że zastanawiasz się, jak postępujemy z twoimi danymi osobowymi. Niniejsza Polityka Prywatności określa nasze aktualne zasady i demonstruje nasze zaangażowanie w ochronę Twojej prywatności. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku istotnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zmieniona Polityka Prywatności zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie. Wyrażasz zgodę, że publikacja zmienionej Polityki Prywatności w formie elektronicznej traktowana jest jako faktyczne powiadomienie. Zalecamy również do regularnego czytania niniejszej Polityki Prywatności.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Jestesmy zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych dotyczących osób w celu wypełnienia naszych zobowiązań operacyjnych i prawnych. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia prawidłowego i zgodnego z prawem traktowania danych osobowych, ponieważ pomaga to zachować zaufanie do naszej organizacji oraz zapewnić wydajne i pomyślne wyniki podczas korzystania z tych danych. Twoje dane osobowe mogą obejmować dane przechowywane na papierze, komputerze lub innym nośniku elektronicznym.

Używamy danych osobowych tylko w odpowiednich przypadkach, aby zapewnić Ci wysoką jakość usług i bezpieczeństwo.

Używamy i udostępniamy dane osobowe w następujący sposób:
 • W celu otwarcia i utrzymania konta oraz świadczenia naszych usług (np. Wysyłania czeków z wypłatą, procesowania transakcji, itp);
 • W celu identyfikacji i weryfikacji zgodnie z procedurami KYC ("Know Your Customer"), aby zapewnić dostęp do niektórych części i funkcji naszych usług;
 • W celu promowania naszej Strony i usług;
 • W celu wyświetlania reklam podczas korzystania z naszych Usług;
 • W celu przeprowadzenia badania lub przeprowadzenia analizy mającej na celu ulepszenie i dostosowanie naszych Usług do Twoich potrzeb i zainteresowań;
 • W celu zapewnienia ci odpowiedzialnego instrumentu do gry;
 • W celu wsparcia, utrzymania, rozwiązywania problemów i poprawiania jakości naszej Strony i Usług
 • W celu badania i analizowania sposobu korzystania z Usług;
 • W celu przeprowadzenia badań, diagnostyki technicznej lub analizy naszej Strony i usług;
 • W celu informowania Cię o nowych produktach, usługach lub promocjach, które mogą cię zainteresować;
 • W celu udzielania odpowiedzi na twoje pytania i prośby, które są częścią twoich praw;;
 • W celu zapobiegania oszustwom lub nielegalnych działaniom;;
 • W celu przestrzegania wszystkich wymogów prawnych i regulacji, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy lub innych przepisów;
 • W celu zbadania nielegalnej działalności i naruszeń naszych zasadach oraz zgodnie z wymogami prawa, regulacji lub innego organu rządowego, lub w celu wykonania wezwania sądowego lub podobnej procedury prawnej lub w odpowiedzi na żądanie rządu.
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
Wszystkie dane osobowe są:
 • Rzetelne i zgodne z prawem;
 • Przetwarzane w określonym celu zgodnym z prawem;
 • Odpowiednie, istotne i nie nadmierne;
 • Nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
 • Dokładne;
 • Przetwarzane zgodnie z prawami osoby (osoby, której dane dotyczą);
 • Bezpieczne;
 • Nie przenoszone do innych krajów bez odpowiedniej ochrony .
JAKIE DANE GROMADZIMY
Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:
 1. Przybliżona lokalizacja geograficzna, szczegóły twoich wizyt na naszej Stronie (w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp, twoje żądania internetowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, strony internetowe odwiedzane przez Ciebie przed lub po wizycie na naszej Stronie, adresy URL, typ platformy, liczby kliknięć, strony docelowe, przeglądane strony oraz kolejność tych stron, a także czas spędzony na tych stronach.
 2. Wszelkie aktualne dane osobowe, które przekazujesz nam wypełniając formularze w naszej Stronie, w tym formularze rejestracji i otwierania konta w Betsofa, w wiadomościach e-mail, telefonach i inne informacje, które mogą Cię zidentyfikować lub zawierają jakiekolwiek dane osobowe lub wrażliwe informacje (w tym imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy i adres IP). Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług, poprosimy cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Obejmuje to również:
  • Informacje o płatności i inne informacje finansowe: Cała historia transakcji na Twoim koncie, informacja o płatnościach, których możemy potrzebować, aby świadczyć Ci nasze usługi (w tym numer karty kredytowej lub debetowej, konto bankowe itp,);
  • wszystkie informacje, gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszego zespołu wsparcia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej i dowolnej platformy internetowej (np naszej strony na Facebooku) lub udostępniasz dodatkowe informacje o sobie lub o innych. Możemy również poprosić Cię (a) o informacje, gdy zgłosisz problem ze Stroną i (b) o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych, chociaż nie musisz na nie odpowiadać;
  • Informacje z urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie: dane geolokalizacyjne, adres IP i inne identyfikatory internetowe (tj. dane online zbierane z Twoich urządzeń, aplikacje i protokoły, które pozostawiają ślady, które mogą posłużyć do Twoje identyfikacji).

Masz wybór co do gromadzonych przez nas danych. Gdy zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, możesz odmówić. Masz również prawo zażądać od Betsofa usunięcia Twoich danych osobowych, zaprzestania dalszego ich rozpowszechniania i potencjalnie do zaprzestania przetwarzania danych przez osoby trzecie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać danych niezbędnych do świadczenia usług lub funkcji, albo wycofasz dane, które są nadal istotne dla pierwotnych celów przetwarzania, możesz nie być w stanie korzystać z tej usługi lub funkcji.

Dane, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z Betsofa, dokonanych wyborów, w tym ustawień prywatności oraz usług i funkcji, z których korzystasz.

JAK GROMADZIMY TWOJE DANE
W celu gromadzenia danych osobowych możemy wykorzystać następujące metody:
 1. Korzystając z usług: Kiedy korzystasz z naszych usług, możemy zbierać niektóre dane osobowe związane z korzystanie z usług, niezależnie od tego, w jaki sposób korzystasz z tych usług: samodzielnie lub za pośrednictwem usług osób trzecich;;
 2. Kiedy odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do naszej Strony lub gdy korzystasz/wchodzisz w interakcję z naszymi usługami możemy używać (i upoważniać osoby trzecie do korzystania) web beaconów, plików cookie, znaczników pikselowych, skryptów, tagów i innych technologii. Korzystamy z takich technologii, aby automatycznie zbierać informacje o Tobie i Twoim zachowaniu online, a także o Twoim urządzeniu (na przykład komputerze lub urządzeniu mobilnym), aby usprawnić nawigację na naszej Stronie, poprawić wydajność naszej Strone i poprawić Twoje doświadczenie z użytkowania Strony. Używamy również tych informacji do gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej Strony, przeprowadzenia analiz, dostarczania treści dostosowanych do Twoich zainteresowań oraz administrowania usługami dla naszych graczy, reklamodawców, wydawców, klientów i partnerów. Zezwalamy również stronom trzecim na zbieranie informacji o Tobie. Te informacje są anonimowe i nie mogą Cię zidentyfikować i są wykorzystywane do celów marketingowych i kierowania reklam. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą Politykę Cookies.
POWODY DLA KTÓRYCH UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w razie potrzeby w celu świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś. Udostępniamy również dane podmiotom stowarzyszonym i zależnym Betsofa, podwykonawcom i innym zewnętrznym usługodawcom, audytorom lub doradcą w zakresie procesów biznesowych Betsofa oraz naszym dostawcom usług w celu świadczenia naszych usług. Możemy również tworzyć partnerstwa i sojusze, które mogą obejmować wspólne umowy marketingowe, z innymi firmami, które oferują produkty i usługi wysokiej jakości, które mogą być wartościowe dla naszych klientów. Aby mieć pewność, że te produkty i usługi spełniają Twoje potrzeby i są dostarczane w użyteczny i odpowiedni sposób, możemy udostępniać pewne informacje partnerom, podmiotom stowarzyszonym i sojuszom.

Możemy udostępniać dane osobom trzecim i władzom, jeżeli jest to wymagane przez prawo, w odpowiedzi na proces prawny, w celu ochrony naszych klientów, zachowania bezpieczeństwa naszych usług oraz ochrony praw lub własności Betsofa.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie wydzierżawiamy ani w żaden inny sposobów nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:

Możemy udostępniać dane osobowe w celach wymienionych powyżej, a także w następujących celach:
 • Aby zapewnić nasze usługi;
 • Ze względów bezpieczeństwa oraz abyśmy mogli przeprowadzić audyt i badać wykorzystanie serwerów, audyt naszych podmiotów stowarzyszonych i obliczać płatności na rzecz stron trzecich;
 • Aby pomóc nam w naszych operacjach biznesowych (np. W celu przetwarzania transakcji;uwierzytelnienia dostępu do konta, audytu naszych operacji, itp)';
 • Aby przechowywać Twoje dane osobowe w twoim imieniu;
 • W celach reklamowych, aby wykorzystywać i udostępniać informacje, które posiadamy o Tobie, w tym informacje zebrane za pośrednictwem naszych technologii, wskazane w sekcji "W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe" naszym partnerom (w różnych jurysdykcjach na całym świecie).

WMożemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itd). Samodzielnie lub korzystając z usług naszych zewnętrznych podwykonawców w celach marketingowych, co obejmuje, dostarczanie Ci materiałów promocyjnych dotyczących naszych usług, a także produkty, usługi, strony internetowe i aplikacje. Możesz zrezygnować z subskrypcji i zaprzestać otrzymywania ofert marketingowych, kontaktując się z naszym zespołem pomocy pod adresem [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia twoich danych osobowych stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, organom regulacyjnym, organom ścigania lub innym organom rządowym, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub uzasadnione w celu:
 • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów regulacji, procedur prawnych lub żądań władz;
 • Egzekwowania naszych zasad, w tych dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń;
 • Badania, wykrywania, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z podejrzewanym oszustwem lub problemami z bezpieczeństwem lub w celu zapobiegania naruszeniom praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności strony trzeciej lub innym wykroczeniom;
 • Ochrony prawa lub własności Betsofa;
 • W celu ustalenia lub skorzystania z naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi; lub
 • W celu współpracy z organami ścigania i/lub w przypadku, gdy uznamy to za konieczne w celu wyegzekwowania własności intelektualnej lub innych praw.
W razie potrzeby możemy ujawnić Twoje dane informacje organom regulacyjnym, na żądanie ujawniania. Takie informacje obejmują (ale nie są ograniczone do):
 • Szczegóły klientów, którzy naruszyli nasz Regulamin (w tym klienci poniżej 19 (osiemnastu) lat);
 • Klienci, którzy skorzystali z samowykluczenia;
 • Klienci, którzy naruszyli naszą Politykę Odpowiedzialnej Gry;
 • Klienci biorący udział w podejrzanych transakcjach lub podejrzewani są o pranie pieniędzy, oszustwo lub inną nielegalną działalność;
 • CuKlienci, którzy są podejrzani, próbują lub robią zmiany w naszych produktach lub usługach *(lub podejmują takie próby lub są o to podejrzewani); i
 • Klienci, którzy zgłaszają spór u właściwego regulatora.

Wszystkie strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, są zobowiązane do ochrony danych osobowych w sposób podobny do tego, w jaki chronimy dane osobowe.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeżeli w dowolnym momencie zdecydujesz się na zakup produktu lub usługi oferowanej przez inną firmę, wszelkie dane osobowe, które udostępniasz tej firmie, nie będa już kontrolowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Nie odpowiadamy za politykę prywatności ani zawartość stron, do których prowadzą linki, i nie mamy kontroli nad wykorzystaniem lub ochroną informacji dostarczanych przez Ciebie lub zebranych przez te Strony. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się stworzyć łącznie do strony pod wspólną marką lub do połączonej strony, możesz zostać poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych informacji. Należy pamiętać, że informacje, które podajesz, są przekazywane stronie trzeciej i powinieneś zapoznać się z polityką prywatności dostarczaną przez tę stronę trzecią.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Wszyscy Klienci, którzy powierzyli nam dane osobowe mają prawo do:
 • Zapytania, jakie informacja o nich posiadamy i dlaczego;
 • Zapytania, jak uzyskaliśmy do nich dostęp;
 • Otrzymania informacji, jak je zaktualizować;;
 • Poprawienia lub usunięcia niedokładnych danych osobowych;
 • Do otrzymania danych osobowych, które ich dotyczą i które wcześniej podali;
 • Uniemożliwienia nam przetwarzania informacji zażądania zaprzestania ich przetwarzania jeżeli przetwarzanie takich danych może spowodować znaczną, nieuzasadnioną szkodę lub stres dla osoby lub kogokolwiek innego, itp;
 • Wymagania od nas zapewnienia, że żadna decyzja, która w znaczący sposób wpływa na daną osobę, nie jest podejmowana wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces do celów dotyczących jej spraw, takich jak zachowanie lub wydajność;
 • Otrzymania informacji o tym ,co robimy, aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

IJeżeli nie możesz uzyskać dostępu do niektórych informacji i danych osobowych zebranych przez Betsofa, zawsze możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany w sekcji "Kontakt". Odpowiemy na prośby o dostęp lub usunięcie Twoich danych osobowych w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Utrzymujemy rygorystyczne standardy i procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych przez kogokolwiek, w tym naszemu personelowi. Używamy 128-bitowego szyfrowania SSL w celu ochrony poufnych danych osobowych przesyłanych online. Podejmujemy również środki w celu ochrony twoich danych osobowych w trybie offline. Tylko nasi pracownicy będą mieli dostęp określonych informacji "które muszą znać" w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Komputery i serwery, na których przechowujemy Twoje dane osobowe, są przechowywane w bardzo bezpiecznym środowisku.

Betsofa podejmuje rozsądne kroki, aby chronić Twoje dane osobowe. Nie odpowiadamy jednak za działania takich osób, które uzyskują nieautoryzowany dostęp lub naudyżywają naszych usługi nie dajemy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że uniemożliwiają taki dostęp.

GDZIE PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe gromadzone przez Betsofa mogą być przechowywane i przetwarzane w twoim kraju lub w dowolnym innym kraju, w którym Betsofa lub jej podmioty stowarzyszone, spółki zależne lub usługodawcy posiadają biura. Zwykle główna lokalizacja pamięci znajduje się w Unii Europejskiej, a kopia zapasowa znajduje się w centrach danych w innych regionach. Lokalizacje przechowywania są wybierane w celu wydajnego działania, poprawy wydajności i tworzenia nadmiarowości w celu ochrony danych w przypadku awarii lub innego problemu. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane, które zbieramy w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia oraz wymogami obowiązującego prawa, niezależnie od miejsca, w którym dane się znajdują.

Możemy przekazywać dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych krajów, z których niektóre nie zostały uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Kiedy to robimy, korzystamy z różnych mechanizmów prawnych, w tym umów, aby zapewnić, że Twoje prawa i ochrona są przenoszone wraz z twoimi danymi.

ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Betsofa przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług lub do innych ważnych celów, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i egzekwowania naszych umów. Ponieważ potrzeby te mogą się różnić dla różnych typów danych w kontekście różnych produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się znacząco różnić. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania obejmują między innymi:
 • Okres przetwarzania danych niezbędny do świadczenia usług. Obejmuje to takie rzeczym jak utrzymywanie i ulepszanie wydajności tych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów oraz utrzymywanie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej. Jest to ogólna zasada, która ustanawia podstawę dla większości okresów przechowywania danych;;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą, na dłuższy okres przechowywania. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, zachowane dane zgodnie z wyrażoną zgodą;;
 • Betsofa podlega prawnemu, umownemu lub podobnemu obowiązkowi przechowywania danych. Przepisy dotyczące obowiązkowego przechowywania danych mogą być stosowane w obowiązującej jurysdykcji, nakazach rządowych dotyczących ochrony danych istotnych dla dochodzenia lub danych, które muszą zostać zachowane na potrzeby postępowania sądowego.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli masz obawy dotyczące prywatności, skargę lub pytanie, skontaktuj się z nami (a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, (b) kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem [email protected] lub (c) za pośrednictwem czatu na żywo. Odpowiemy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych.

O ile nie określono inaczej, XXL Services N.V jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem usług objętych niniejszym oświadczeniem.

Jesteśmy online 24/7