Pl

Zasady rozliczania zakładów: Ogólne

 1. Wszystkie zakłady zaakceptowane przez Betsofa podlegają tym zasadom;
 2. Betsofa zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zakładu zawierającego ewidentnie "błędne" kursy, zamienione kursy lub w przypadku gdy zakład został postawiony po rozpoczęciu wydarzenia;
 3. Betsofa zastrzega sobie prawo do odrzucenia, ograniczenia, anulowania lub zlimitowania dowolnego zakładu, który został postawiony z nieprawidłowymi kursami (brak synchronizacji z rynkiem ogólnym i/lub błędne), lub do dostosowania tych zakładów według własnego uznania, zgodnie z prawidłowymi kursami. Kursy zostaną uznane za nieprawidłowe (niezsynchronizowane w rynkiem ogólnym i/lub błędne), jeżeli spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  • kursy jednocześnie tworzą sytuację arbitrażową z innymi kursami oferowanymi przez Betsofa lub innych bukmacherów na całym świecie;
  • kursy zostały podane nieprawidłowo z przyczyn technicznych i w sposób wyraźny nie odpowiadają prawdopodobieństwu wyniku wydarzenia / rynku w momencie zawierania zakładu;
  • kursy były oferowane na wynik, podczas gdy wynik był już znany.
  • tkursy zostały zamrożone lub nie zostały zaktualizowane w systemie;
  • kursy nie odzwierciedlają aktualnego czasu i/lub wyniku wydarzenia.
 4. Zakłady są rozliczane dopiero po zakończeniu wydarzenia;
 5. Zwycięzca wydarzenia zostanie wyłoniony w dniu zakończenia wydarzenia; Betsofa nie uznaje zaskarżonych lub unieważnionych decyzji do celów rozliczania zakładów. Wynik wydarzenia zawieszonego po rozpoczęciu zawodów zostanie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami zakładów określonymi dla tego sportu przez Betsofa;
 6. Zgodnie z prawem Urzędu ds. Loterii i Gier w Curacao, nikt poniżej 18 roku życia nie może obstawiać zakładów;
 7. Wszystkie zasady, regulacje i reguły zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom i poprawkom przez Betsofa bez uprzedniego pisemnego powiadomienia;
 8. Maksymalne kwoty zakładów na wszystkie wydarzenia sportowe zostaną określone przez Betsofa i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia. Betsofa zastrzega sobie również prawo do zmiany limitów na kontach indywidualnych;
 9. W przypadku omyłkowego zaksięgowania środków na koncie klienta, obowiązkiem klienta jest niezwłoczne powiadomienie firmy Betsofa o powyższym błędzie. W przypadku kont ujemnym saldem, Betsofa zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich oczekujących gier, niezależnie od tego, czy zostały wniesione za środki wynikające z błędu, czy nie;
 10. Nie należy wykorzystywać żadnej okazji do wpływania na wynik wydarzenia poprzez bycie bezpośrednim uczestnikiem meczu (sportowcy, sędziowie, trenerzy itp.) lub osobą działającą w imieniu bezpośredniego uczestnika meczu. W opisanej sytuacji Betsofa zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta i unieważnienia wszelkich postawionych zakładów.
 11. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za transakcje na swoim koncie. Przed wysłaniem sprawdź i potwierdź swoje zakłady pod kątem błędów. Po potwierdzeniu transakcji nie można jej zmienić. Betsofa nie bierze odpowiedzialności za brakujące lub zduplikowane zakłady zawarte przez klienta i nie będzie przyjmować próśb o anulowanie kuponu z powodu brakującego zdarzenia lub duplikatu. Klienci mogą przeglądać swoje transakcje na stronie „Moje Konto Zakładów Sportowych” po każdej sesji, aby upewnić się, że wszystkie żądane zakłady zostały przyjęte;
 12. Spory należy składać w ciągu siedmiu (7) dni od daty rozstrzygnięcia danego zakładu. Po tym okresie żadne roszczenia nie będą honorowane. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za transakcje na swoim koncie;
 13. Wszystkie salda kont i transakcje pojawiają się w walucie wybranej w momencie pierwszego otwarcia konta;
 14. Wygrane zawsze będą obliczane na podstawie kursów europejskich. Należy pamiętać, że podczas przeliczania kursów na standard brytyjski mogą wystąpić błędy zaokrągleń, ponieważ niektóre kursy nie mają dokładnego przeniesienia na ułamki brytyjskie. Tutaj pokażemy najbliższe kursy ułamkowe;
 15. Betsofa zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta klienta bez wcześniejszego powiadomienia i zwrotu wszystkich środków do głównego portfela;
 16. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszych zasad a jakąkolwiek inną wersją językową, za obowiązującą uznaje się wersję w języku angielskim;
 17. Zakłady Akumulacyjne (AKO,Multi) - Jeżeli pewne zdarzenia są uwazane za "wspierające się" (przykład Chelsea wygra Premier League połączone z wygraną gospodarzy w ostatnim decydującym meczu) zakłądy mogą zostać unieważnione;
 18. Wszelkie zakłady systemowe nie będą się liczyć do spełnienia wymagań obrotu w bonusie;
 19. Aktualizacja wyników na żywo ma jedynie charakter informacyjny.
 20. O ile nie określono inaczej, zasada dead heat ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których dwie lub więcej opcji zakładów uważa się za opcje wygrywające. Kursy na zwycięskie opcje zostaną podzielone przez wszystkie wygrane warianty wyboru, a następnie pomnożone przez odpowiednią stawkę początkową.
 21. Wszystkie zakłady na żywo podlegają opóźnieniu akceptacji, zanim zostaną zaakceptowane lub odrzucone, przedział czasu, w którym zakład ma status „Oczekujący”. . Jeśli jakiekolwiek istotne zdarzenie miało miejsce w czasie opóźnienia akceptacji, określając znaczące zmiany kursów, które odzwierciedlają rzeczywisty stan gry, zakład zostanie odrzucony, a stawka zwrócona klientowi po zakończeniu okresu akceptacji. Komunikat powiadamiający o odrzuceniu lub akceptacji zostanie wyświetlony na kuponie; obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy zakład na żywo został przyjęty, czy nie w sekcji Historia zakładów na koncie;

  Przykład 1: W trwającym meczu piłki nożnej, klient postawił zakład na rynek 1X2 i padł gol, podczas gdy jego zakład nadal oczekuje na zatwierdzenie. System automatycznie odrzuci ten zakład na koniec okresu opóźnienia akceptacji zakładu ze względu na nowy stan gry, doszło do znacznej zmiany kursów na rynku 1X2;

  Przykład 2: W trwającym meczu koszykówki, klient postawił zakład na rynek Powyżej/Poniżej X punktów i ktoś rzucił za 3 punkty, gdy zakład jest nadal w toku i czeka na zatwierdzenie. System automatycznie odrzuci ten zakład na koniec okresu opóźnienia przyjęcia zakładu, jeśli te 3 punkty spowodują znaczące zmiany kursów Powyżej / Poniżej;

 22. Zakład wielokrotny zawierający jedną lub więcej selekcji na żywo zostanie zaakceptowany, jeżeli i tylko w przypadku gdy każda selekcja na żywo zostanie zaakceptowana przez system po opóźnieniu w akceptacji. Jeśli jest jedna selekcja na żywo, która nie zostanie zaakceptowana, zakład wielokrotny zostanie automatycznie odrzucony.

  Przykład: Klient stawia zakład wielokrotny zawierający zdarzenie Chelsea wygra, ManUtd wygra i Liverpool wygra - wszystkie 3 mecze są w grze. Zdarzenie Chelsea wygra nie jest zaakceptowane po opóźnieniu akceptacji z powodu strzelenia gola w trakcie, gdy zakład wielokrotny był w toku, więc system automatycznie unieważni wszystkie 3 selekcje i zwróci stawkę klientowi.

 23. Jeśli miejsce meczu zostanie zmienione ( na inne niż boisko drużyny gości), zakłady już postawione będą ważne, pod warunkiem, że gospodarze nadal będą jako tacy wyznaczeni. Jeśli drużyna gospodarzy i gości w wymienionym meczu zostanie odwrócona, zakłady postawione na podstawie pierwotnej oferty zostaną unieważnione. Postaramy się zidentyfikować na naszej stronie wszystkie mecze rozgrywane w neutralnym miejscu. W przypadku takich meczów (wskazanych na naszej stronie lub nie) zakłady będą ważne niezależnie od tego, która drużyna jest wymieniona jako drużyna gospodarzy. W przypadku, gdy mecz rozgrywany jest na neutralnym terenie, za drużynę gospodarzy uważa się drużynę wyświetlaną jako pierwszą.
 24. W przypadku błędu w pisowni inicjałów sportowca lub drużyny (np. Iwanow A. jest zapisany jako Iwanow B.), nie stanowi to podstawy do anulowania zakładu i zakład pozostaje ważny.
 25. Jeśli jakiekolwiek wydarzenie zostanie przełożone na nie więcej niż 48 godzin od daty określonej w zakładzie, postawione zakłady pozostaną ważne. Jeśli jakiekolwiek wydarzenie zostanie przełożone na więcej niż 48 godzin od daty określonej w zakładzie, wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione i zostaną wykluczone z zakładów akumulowanych (z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich sekcjach sportowych).
 26. Rozliczenie wszystkich zakładów jest dokonywane wyłącznie na podstawie wyników ogłoszonych przez Betsofa. Źródłami, na podstawie których uzyskuje się te wyniki, są oficjalne strony internetowe organizatorów zawodów sportowych, a także oficjalne dane pozyskiwane bezpośrednio od przedstawicieli federacji sportowych. W przypadku ich braku, wyniki można uzyskać z alternatywnych źródeł, takich jak oficjalne strony internetowe federacji i klubów sportowych, niezależne strony internetowe zawierające wyniki i statystyki sportowe lub od przedstawicieli obecnych na wydarzeniu. Wyniki ogłoszone przez jakiegokolwiek bukmachera lub podobną organizację nie są uznawane za oficjalne źródła informacji przez bukmachera.
PIŁKA NOŻNA
 1. Daty i godziny rozpoczęcia meczów piłkarskich wyświetlane na naszej stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie gwarantujemy ich poprawności. Jeśli mecz zostanie zawieszony lub przełożony, wszystkie zakłady pozostają aktywne przez 48 godzin po rozpoczęciu. Jeśli otrzymamy wiadomość, że odłożona gra została przełożona na jakiś czas po tych 48 godzinach, natychmiast zwrócimy wszystkie środki z oczekujących zakładów;
 2. Jeżeli wydarzenie zostanie przełożone, odwołane lub nie rozpocznie się się w momencie wyświetlanym w ofercie zakładów i zostanie przełożone na datę w ciągu 48 godzin, a następnie przełożone ponownie, wszystkie zakłady będą aktywne przez kolejne 48 godzin od ostatniej daty przełożenia. Ten proces będzie trwał tak długo, jak długo przełożona gra była zmieniana w ciągu 48 godzin;
 3. O ile nie określono inaczej, zakłady na wynik meczu będą rozstrzygane w oparciu o dwie połowy po 45 minut każda oraz czasu doliczonego przez sędziego za przerwy w grze. Nie obejmuje to dogrywek ani rzutów karnych. Czasami turnieje, mecze towarzyskie lub inne mecze mogą mieć zaplanowane ramy czasowe inne niż dwie 45-minutowe połowy. Jeśli Betsofa nie zaznaczy, że mecz zostanie rozegrany w innym czasie niż standardowe dwie połowy po 45 minut każda, wszystkie zakłady będą ważne;
 4. Jeśli mecz zostanie przerwany przed zakończeniem i nie zostanie ukończony w dniu, w którym był pierwotnie zaplanowany, zakłady na wynik meczu zostaną anulowane, a wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem tych, których wynik został rozstrzygnięty przed przerwaniem meczu;

  Przykład: Milan - Inter przerwany w 74 min przy wyniku 2-0, wynik do przerwy 1-0

  1. Zakład będzie wygrany, jeśli postawiłeś zakład, że Milan wygra pierwszą połowę;
  2. Zakład będzie przegrany, jeżeli postawiłeś zakład na powyżej 1,5 gola do przerwy;
  3. Nastąpi zwrot stawki, jeżeli postawiłeś zakład Powyżej/Poniżej 2.5 gola w meczu;
  4. Nastąpi zwrot stawki, jeżeli postawiłeś zakład zwycięstwo Milanu z handicapem azjatyckim -1,5;
 5. Powyżej/Poniżej: Postawiłeś zakład "Powyżej 2 goli"

  Przykład: Milan - Inter przerwany w 74 min przy wyniku 2-0, wynik do przerwy 1-0.

  1. Zakład będzie wygrany, jeśli łączna liczba strzelonych goli jest wyższa niż dwa (np 2-1, 2-3, 3-0, 1-3, 3-3, 2-2, itd);
  2. Zakład będzie przegrany, jeżeli liczba strzelonych goli jest niższa niż dwa ( np: 0-0, 1-0, 0-1);
  3. Nastąpi zwrot stawki, jeżeli w meczu strzelono dokładnie 2 gole (np 1-1, 2-0,0-2);
 6. Powyżej/Poniżej: ostawiłeś zakład "Powyżej 2,5 goli"

  Przykład: Milan - Inter przerwany w 74 min przy wyniku 2-0, wynik do przerwy 1-0.

  1. Zakład będzie wygrany, jeśli łączna liczba strzelonych goli jest >=3 3-0, 0-3, 2-1, 1-2, 3-1, 2-4, itd);
  2. Zakład będzie przegrany, jeżeli liczba strzelonych goli jest <3 ( np: 0-0, 1-0, 1-1, 0-1, 2-0, 0-2);
 7. Zakłady na Poniżej / Powyżej z mieszanym parametrem mogą być w połowie wygrane i przegrane, tak jak w przypadku mieszanych handicapów azjatyckich.

  Przykład zakładów mieszanych Poniżej/Powyżej (OU):

  1. OU 1,75 - jest wynikiem połączenia OU 1,5 z OU 2;
  2. OU 2,25 - jest wynikiem połączenia OU 2 z OU 2,5;
  3. OU 2,75 - jest wynikiem połączenia OU 2,5 z OU 3;
  4. OU 3,25 - jest wynikiem połączenia OU 3 z OU 3,5;
  5. Przykład 1: Rynek Poniżej/Powyżej 2.25 i postawiłem zakład Poniżej 2.25

  6. Wygrywam zakład, gdy łączna liczba bramek jest <2 (np. Wynik końcowy: 0-0, 1-0, 0-1);
  7. Przegrywam zakład, gdy łączna liczba bramek> = 3 (np. Wynik końcowy: 2-1, 1-2, 3-0, 0-3, 2-2 itd.);
  8. Zakład jest W POŁOWIE WYGRANY, gdy łączna liczba zdobytych bramek wynosi 2 (np. Wynik końcowy: 1-1, 2-0, 0-2);
  9. System obliczania kursów i wygranych jest identyczny jak w zakładach z handicapem azjatyckim.

   Przykład 2: Milan - Inter przerwany w 74 min przy wyniku 2-0, wynik do przerwy 1-0

  10. Zakład jest przegrany, jeżeli postawiłeś zakład Powyżej 1.5 goli do połowy;
  11. Zakład jest wygrany, jeżeli postawiłeś zakład Powyżej 1.5 goli w meczu;
  12. Jeśli postawiłeś zakład Powyżej/Poniżej 1.75 w meczu, zakład jest w połowie wygrany, a w połowie unieważniony.
  13. Jeżeli postawiłeś zakład Powyżej 2 goli w meczu, zakład zostanie unieważniony;
  14. Jeżeli postawiłeś zakład Powyżej 2.5 goli w meczu, zakład zostanie unieważniony;
 8. Handicap Azjatycki Pełny Czas bez dogrywki: jest ustalany na podstawie wyniku meczu. Zespoły otrzymają różne linie handicapów i liczy się ostateczny wynik.Ten rodzaj zakładów obejmuje tylko 2 wyniki, gospodarze i goście, bez remisu.

  Handicap Azjatycki może mieć 2 rodzaje parametrów:

  1. Liczba całkowita (np. - / + 1, - / + 2 itd.);
  2. Dziesiętne (np. - / + 0,5, - / + 0,75, - / + 1,25 itd.)
  3. Zapoznaj się z następującymi przykładami dotyczącymi rozliczania zakładów:

   Przykład 1: Mecz: Chelsea - Liverpool, rynek: Handicap azjatycki 0, stawiam zakład na gospodarzy.

  4. Wygrywam zakład, kiedy Chelsea wygrywa z Liverpoolem, bez względu na wynik;
  5. Odzyskuję stawkę z powrotem, gdy mecz kończy się remisem;
  6. Przegrywam zakład, kiedy Liverpool wygrywa z Chelsea, bez względu na wynik.
  7. Przykład 2: Mecz: Chelsea - Liverpool, rynek: Handicap azjatycki 0.5, stawiam zakład na gospodarzy.

  8. Wygrywam zakład, gdy mecz kończy się remisem (np. 0-0, dodając przewagę jaką daje parametr, wynik zmienia się na 0,5: 0, więc gospodarze wygrywają) lub
  9. Chelsea wygrywa z Liverpoolem bez względu na wynik;
  10. Przegrywam zakład, gdy Liverpool wygrywa z Chelsea (np. 0-1, 0-2 itd.).
  11. Przykład 3: Chelsea Liverpool, Handicap Azjatycki -0,25, stawiam zakład na gospodarzy po kursie @.0 ze stawką 100 EUR, stawka zostanie podzielona: 50 EUR idzie na rzecz AH0, a kolejne 50 EUR na AH-0,5. Jeżeli mecz zakończy się remisem (np 1-1):

  12. 50 EUR za AH 0 zostanie zwrócony do użytkownika;;
  13. 50 EUR z AH -0,5 zostanie przegrane (po odjęciu ujemnego wyniku określonego przez parametr wynik zmieni się na: 0.5-1, w rezultacie wygrywa drużyna gości; W przypadku ZAKŁADÓW W POŁOWIE PRZEGRANYch, kurs zawsze zmienia się na 0.5, więc wygraną użytkownika będzie nowy kurs*stawka, czyli 50 EUR (0.5*100).
  14. Wygrywam zakład, kiedy Chelsea wygrała z Liverpoolem, bez względu na wynik.
  15. Przegrywam zakład, kiedy Liverpool wygrywa z Chelsea, bez względu na wynik.
 9. Handicap azjatycki z wynikiem / Handicap azjatycki 1. połowa z wynikiem: Wszystkie zakłady na te rynki są rozliczane zgodnie z linią punktową do końca meczu / połowy po przyjęciu zakładu; wszelkie gole przed postawieniem zakładu są ignorowane do celów rozliczenia.

  Przykład Zakład na żywo: Juventus vs Man United - Aktualny wynik 1:0

  Zespół
  Azjatycki handicap z wynikiem
  kurs
  Juventus
  -0.75
  1.90
  Manchester
  +0.75
  2.05
  1. Wynik końcowy 4:0 Jeśli postawisz na Juventus, Twój zakład zostanie wygrany (np. Jeśli postawisz na Juventus 100 EUR, Twoja wygrana netto wyniesie 90 EUR)
  2. Wynik końcowy 2: 0, 3: 1, 4:2Jeśli postawisz na Juventus, Twój zakład będzie wygrany w połowie (np. Jeśli postawisz na Juventus 100 €, Twoja wygrana netto 45 €)
  3. Wynik końcowy 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3 Jeśli stawiasz na Man. United, Twój zakład zostanie wygrany (np. Jeśli postawisz na Man. United 100 EUR, Twoja wygrana netto 105 EUR)
 10. Jeśli zdarzenie związane z zakładem zostanie zawieszone lub przerwane i przełożone na inny termin w ciągu 48 godzin, wszystkie zakłady będą ważne, z wyjątkiem tych, których wynik został już rozstrzygnięty w momencie przerwania;
 11. Strzelec bramki w dowolnym czasie: Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali. Zakłady są przyjmowane tylko na 90 minut gry. Gole samobójcze się nie liczą.
 12. Pierwszy / następny strzelec bramki: Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali. Zakłady są przyjmowane tylko na 90 minut gry. Gole samobójcze się nie liczą.
 13. Ostatni strzelec bramki: Brak zwrotu za zawodników, którzy nie wystartowali. Zakłady są przyjmowane tylko na 90 minut gry. Gole samobójcze się nie liczą.
 14. Liczba bramek: IW przypadku odwołania meczu przed rozegraniem 90 minut, wszystkie zakłady na całe wydarzenie zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które zostały już rozstrzygnięte. Zakłady na liczbę bramek obejmują „gole samobójcze”.

  Przykład: Milan - Inter przerwany w 74 minucie, przy wyniku 2-0, do przerwy 1-0

  1. Zakład będzie przegrany, jeżeli postawiłem zakład na 0 lub 1 gola;
  2. Zakład będzie wygrany, jeżeli postawiłem zakład na 1 gola w pierwszej połowie;
  3. Otrzymam zwrot stawki, jeżeli postawiłem zakład na 3 lub więcej goli;
 15. Czas pierwszego gola: Zakłady są rozliczane na podstawie czasu zdobycia gola z oficjalnego źródła.

  Przykład: Wytypuj, która drużyna strzeli bramkę X. Bramki samobójcze liczą się dla strony, której przyznano bramkę. W przypadku przerwania gry, zakłady pozostają ważne na wyniki, które już padły

 16. Gol X: Wytypuj, która drużyna strzeli bramkę X. Bramki samobójcze liczą się dla strony, której przyznano bramkę. W przypadku przerwania gry, zakłady pozostają ważne na wyniki, które już padły
 17. Drużyna, która jako ostatnia strzeli gola: w przypadku przerwanego meczu, zakłady pozostają ważne na punkty, które już miały miejsce; Dogrywka nie liczy się dla tych rynków.
 18. Wyścig do X goli: Drużyna, która jako pierwsza osiągnie podaną liczbę bramek. W przypadku zatrzymania gry przed rozegraniem 90 minut, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że rozliczenie zostało już określone.
 19. Obie drużyny strzelą gola: na podstawie tego, czy obie drużyny strzelą gola w meczu.
 20. Wynik drużyny powyżej/poniżej: Na podstawie łącznej liczby bramek strzelonych przez drużynę w meczu. Gole w dogrywce nie są uwzględniane.
 21. Gol w przedziale czasowym: Liczyć się będzie oficjalny czas zdobycia gola. Czas dodatkowy nie jest uwzględniany.
 22. Gol w obu połowach: to zakład z wyborem Tak / Nie - Czy zespół / zespoły zdobędą gola w obu połowach.
 23. Wygrana do zera: drużyna, która wygra mecz i zachowa czyste konto.
 24. Margines zwycięstwa: Różnica między całkowitą liczbą bramek strzelonych przez zwycięzcę i przegranego. Jest rozliczany na podstawie wyniku gry. Zespoły będą miały różne marginesy zwycięstwa i liczy się ostateczny wynik.
 25. Wygrana którejkolwiek połowy: Drużyna musi wygrać co najmniej jedną z dwóch połówek, aby zakład został wygrany.
 26. Wygrana w obu połowach: Drużyna musi strzelić więcej goli niż przeciwnik w obu połowach meczu.
 27. Drużyna przegrywająca, wygra: drużyna musi przegrywać na dowolnym etapie meczu, a następnie wygrać mecz.
 28. Rzuty rożne powyżej/poniżej: Oparte na konkretnej linii powyżej / poniżej rzutów rożnych wykonanych w meczu. Dogrywka się nie liczy. Aby rzut rożny był liczony, musi zostać wykonany.
 29. Liczba rzutów rożnych: Łączna liczby rzutów rożnych wykonanych w meczu.
 30. Wyścig do X rzutów rożnych:Drużyna, która jako pierwsza osiągnie podaną liczbę rzutów rożnych. W przypadku przerwania gry przed rozegraniem 90 minut wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że rozliczenie zostało już określone.
 31. Czas pierwszego / następnego gola drużyny: rozliczenie zostanie dokonane na podstawie informacji z oficjalnego źródła jako czas zdobycia pierwszego / następnego gola.
 32. Kartki powyżej / poniżej: Rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o wszystkie dostępne dowody na kartki pokazane podczas zaplanowanej 90-minutowej gry. Każda karta pokazana po regulaminowym czasie gry zostanie zignorowana. Kartki dla osób, które nie biorą udziału w meczu (zawodnicy, którzy zeszli z boiska, trenerzy, zawodnicy na ławce rezerwowych, nie byli zgłoszeni do składu) nie są brane pod uwagę. Żółta kartka liczy się jako 1 kartka, a czerwona lub żółta, a następnie czerwona kartka jako 2. Druga żółta kartka dla jednego gracza, która prowadzi do czerwonej kartki nie jest brana pod uwagę. W konsekwencji jeden gracz nie może otrzymać więcej niż 3 kartek.
 33. Kartki drużyny powyżej / poniżej: Rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o wszystkie dostępne dowody na kartki pokazane podczas zaplanowanej 90-minutowej gry. Każda karta pokazana po regulaminowym czasie gry zostanie zignorowana. Kartki dla osób, które nie biorą udziału w meczu (zawodnicy, którzy zeszli z boiska, trenerzy, zawodnicy na ławce rezerwowych, nie byli zgłoszeni do składu) nie są brane pod uwagę. Żółta kartka liczy się jako 10 punktów, a czerwona lub zółta i czerwona liczy się jako 25 punktów. Druga żółta kartka dla jednego gracza, która prowadzi do czerwonej kartki nie jest brana pod uwagę. W konsekwencji jeden gracz może zapewnić maksymalnie 35 punktów za kartki.
 34. Połowa z większą liczbą rzutów rożnych: Rozliczana zgodnie z liczbą rzutów rożnych w każdej połowie. Połowa z większą liczbą rzutów rożnych wygrywa.
 35. Liczba rzutów rożnych drużyny: liczba rzutów rożnych, które zdobędzie drużyna.
 36. Ostatni rzut rożny: Która drużyna wykona ostatni rzut rożny.
 37. Czyste konto: Zakład jest wygrany, jeżeli wskazana drużyna zachowa w meczu czyste konto.
 38. Więcej rzutów rożnych: Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna będzie miała więcej rzutów rożnych.
 39. Następny rzut rożny: Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna wykona rzut rożny jako następna.
 40. Zakład na mecz i Łączna ilość goli: kombinacja 1x2 i powyżej; tylko gdy oba warunki są spełnione zakład jest wygrany, wszystkie inne są przegrane.
 41. Bramki nieparzyste / parzyste: Zakład polega na wytypowaniu, czy liczba goli w regulaminowym czasie gry będzie parzysta, czy nieparzysta.
 42. Bramka drużyny w przedziale czasowym: Pod uwagę będzie brany czas wskazany przez oficjalne źródło. Czas dodatkowy nie jest uwzględniany.
 43. Połowa z większą liczbą bramek: Zakład polega na wytypowaniu, w której połowie gry będzie więcej bramek.
 44. Dokładny wynik:Jeśli mecz zakończy się wynikiem, którego nie było w naszej ofercie, mecz jest uważany za przegrany.
 45. Zakłady 1x2 na pierwszą połowę / 1x2 na drugą połowę: Wszystkie zakłady postawione na wyniki pierwszej połowy dotyczą okresu od rozpoczęcia meczu do końca pierwszej połowy. Wszystkie zakłady postawione na wyniki drugiej połowy dotyczą okresu od rozpoczęcia drugiej połowy do końca drugiej połowy. Początek / koniec połowy określa gwizdek sędziego rozpoczynający / kończący daną połowę.
 46. Jeśli zdarzenie związane z zakładem zostanie zawieszone lub przerwane i przełożone na inny termin w ciągu 48 godzin, wszystkie zakłady będą ważne, z wyjątkiem tych, których wynik został już rozstrzygnięty w momencie przerwania;
 47. Połowa / cały mecz bez dogrywki (HT / FT): Wytypuj wynik do połowy i na koniec regulaminowego czasu gry.
 48. Konkurs Rzutów KarnychZakład polega na wytypowaniu, czy w meczu będzie konkurs rzutów karnych.
 49. Zawodnik rezerwowy zdobędzie bramkę: Zakład polega na wytypowaniu, czy gracz rozpoczynający mecz na ławce rezerwowej zdobędzie gola w regulaminowym czasie gry.
 50. Liczba kartek rozliczenie zostanie dokonane na podstawie wszystkich dostępnych dowodów na kartki pokazane podczas zaplanowanej 90-minutowej gry. Każda karta pokazana po zakończeniu regulaminowego czasu gry zostanie zignorowana.
 51. Żółte Kartki Parzyste/Nieparzyste rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o wszystkie dostępne dowody na kartki pokazane podczas zaplanowanych 90 minut gry. Każda karta pokazana po zakończeniu regulaminowego czasu gry zostanie zignorowana.
 52. Pierwsza Kartka dla Drużyny Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna jako następna otrzyma kartkę, licząc od momentu postawienia zakładu.
 53. Gol samobójczy Zakład polega na wytypowaniu, czy w meczu padnie gol samobójczy
 54. Metoda ZwycięstwaZakład polega na wytypowaniu, w jaki sposób wyłoniony zostanie zwycięzca meczu.
 55. Czas zdobycia pierwszego gola: Decyduje faktyczny czas zdobycia bramki. Zakład rozliczany na podstawie informacji z oficjalnego źródła.
 56. Drużyna, która jako pierwsza otrzyma żółtą kartkę: Która drużyna otrzyma następną żółtą kartkę, licząc od momentu postawienia zakładu.
 57. Drużyna, która jako następna zdobędzie gola: W przypadku przerwanego meczu, zakłady pozostają ważne, jeżeli ich rozstrzygnięcie już nastąpiła. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków.
 58. Czas następnego gola: Zakłady są rozliczane na podstawie informacji z oficjalnego źródła.Będzie Dogrywka - Jeśli mecz kończy się dogrywką, oznacza to wygraną, jeśli nie, przegraną.
 59. Będzie Dogrywka:Jeśli mecz kończy się dogrywką, oznacza to wygraną, jeśli nie, przegraną.
 60. Wyrzucenie z boiska:Czy w meczu będzie czerwona kartka?
 61. Rzuty rożne Nieparzyste / ParzysteZakład polega na wytypowaniu, czy łączna liczba wszystkich rzutów rożnych w meczu będzie nieparzysta czy parzysta.
 62. Drużynowe Rzuty Rożne Parzysta/NieparzystaZakład polegający na wytypowaniu, czy łączna liczba rzutów rożnych danej drużyny będzie parzysta, czy nieparzysta
 63. Drużynowe Rzuty Rożne Poniżej/Powyżej: Zakład polegający na wytypowaniu, czy dana drużyna zdobędzie poniżej czy powyżej określonej linii rzutów rożnych.
 64. Czas Gola X: Wytypuj, czy X-ty gol zostanie zdobyty przed minutą Y. Przykład: Bramka 3 przed 30 minutą meczu. Jeżeli mecz zostanie przerwany przed 30 minutą (29:59), zakłady zostaną unieważnione, chyba że bramka została już zdobyta.
 65. Czas Gola Drużyny: Wytypuj, czy X-ty gol wymienionej drużyny zostanie zdobyty przed minutą Y. Przykład: 3 Bramka Arsenalu przed 30 minutą meczu. Jeżeli mecz zostanie przerwany przed 30 minutą (29:59), zakłady zostaną unieważnione, chyba że bramka została już zdobyta.
 66. Drużyna, która ostatnia zdobędzie gola wygrywa: Drużyna, która strzeli ostatnią bramkę, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 67. Dogrywka: - Czy mecz zakończy się remisem na koniec regulaminowego czasu gry i konieczna będzie dogrywka? Rynki zostaną rozliczone na podstawie oficjalnych statystyk z oficjalnej strony zawodów opublikowanych w dniu meczu.
 68. Rzut Karny Trafiony: Klient powinien przewidzieć, czy rzut karny w meczu będzie trafiony, czy też nie. "Seria rzutów karnych" nie liczy się do tego rynku.
 69. Zakład na mecz i obie drużyny strzelą gola (3-drogowy) Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna wygra w meczu (liczy się regulaminowy czas gry) i że obie drużyny strzelą gola
 70. Zakład na mecz i obie drużyny strzelą gola (6-drogowy): Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna wygra w meczu (liczy się regulaminowy czas gry) i że obie drużyny strzelą gola. Dogrywka nie liczy się na tym rynku.
 71. Drużyna strzeli gola X: Wytypuj, która drużyna strzeli X-tego gola. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków, chyba że określono inaczej.
 72. Handicap rzutów rożnych: Rodzaj zakładu „Handicap rzutów rożnych" polega na przypisaniu handicapu wybranego przez bukmachera do różnicy rzutów rożnych drużyny. Możesz obstawić drużynę gospodarzy (drużyna 1), remis (wziąć przypisany handicap drużyny) i gości (drużyna 2). Dogrywka się nie liczy. Dodatkowy czas nie jest wliczany do zakładu.
 73. Rzuty Rożne Parzyste/Nieparzyste: Wytypuj czy łączna liczba rzutów rożnych w grze będzie liczbą parzystą, czy nie. 0 jest liczone jako liczba parzysta.
 74. Rzut Karny: Użytkownik może wytypować, czy w meczu będzie rzut rożny.
 75. Liczba Goli:Zakład pozwala graczowi wytypować łączną liczbę goli w meczu. Gracz może wytypować dokładną liczbę lub przedział.
 76. Zwycięzca w określonym czasie: Zakład pozwala graczowi wytypować zwycięzcę meczu w określonym czasie. Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnego czasu zdobycia bramek.
 77. Rzut Rożny X: Pozwala graczowi wytypować, która drużyna wykona rzut rożny.
 78. Połowa z większą ilością goli: Pozwala wytypować, w której połowie padnie więcej bramek (1, 2 czy remis).
 79. Żółte / czerwone kartki - powyżej / poniżej: Wszystkie pokazane kartki w regulaminowym czasie gry , więc wszelkie kartki pokazane w dogrywce, nie liczą się do rozliczenia zakładów (chyba że określono inaczej). Żadne kartki anulowane przez sędziego podczas meczu, pokazane nieaktywnym zawodnikom / menedżerom oraz kartki pokazane przed rozpoczęciem lub po końcowym gwizdku nie liczą się. Kartki pokazane pomiędzy końcowym gwizdkiem regulaminowego czasu a rozpoczęciem dogrywki nie liczą się.
 80. Liczba kartek: Jeśli gracz zostanie wyrzucony z boiska po drugiej żółtej kartce, liczy się to jako 2 żółte kartki i 1 czerwoną kartkę na potrzeby zakładów. Jeśli mecz zostanie przerwany z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że wynik zakładu jest już znany, np. Drużyna 1 powyżej 2,5 żółtych kartek - 3 żółte kartki przyznane Drużynie 1 przed przerwaniem gry (zakład wygrany). Kartki dla osób niebędących zawodnikami (zawodnicy którzy zostali już zmieni, menedżerowie, zawodnicy na ławce rezerwowych, nie będący w składzie meczowy) nie są brane pod uwagę.
 81. Gracz zdobędzie bramkę X: Wytypuj nazwisko strzelca gola X.
TENIS
 1. W przypadku wycofania się, dyskwalifikacji lub zmiany powierzchni w trakcie meczu, wszystkie zakłady, których nie można rozstrzygnąć na podstawie aktualnego wyniku, zostaną unieważnione.
 2. Zakłady na sety: Jeśli mecz tenisowy nie zostanie zakończony z powodu rezygnacji gracza lub dyskwalifikacji, wszystkie nierozstrzygnięte zakłady na sety zostaną unieważnione.

  Przykład: Gra Federer - Wawrinka, Federer rezygnuje przy stanie 6-7 4-4.

  1. Zakład jest wygrany, jeśli postawię zakład, że Wawrinka wygra pierwszego seta;
  2. Odzyskam swoją stawkę, jeśli postawię zakład, że Federer wygra drugiego seta;
  3. Odzyskam swoją stawkę, jeśli postawię zakład, że Wawrinka wygra mecz.
 3. Opóźnienie lub zawieszenie: Jeśli mecz tenisowy zostanie zakończony, wszystkie zakłady pozostają ważne. Opóźnienie w rozpoczęciu meczu nie wpłynie na ważność zakładów, podobnie jak czasowe zawieszenie, o ile gra zostanie wznowiona, a mecz zakończony;
 4. W przypadku, gdy w meczu nie dojdzie do rozegrania określonej liczby setów, a mecz zostanie skrócony przez sędziów turnieju, zwycięzcą zostaje gracz prowadzący dotychczas w meczu na podstawie decyzji sędziów;

  Przykład: Mecz jest zaplanowany na 5 setów, ale tylko 3 sety mogą być rozegrane z powodu pogody. Lider na koniec 3 setów zostanie ogłoszony zwycięzcą meczu.

 5. Gemy Powyżej/Poniżej w meczu:W przypadku wycofania się gracza, dyskwalifikacji lub zmiany powierzchni w trakcie meczu, zakłady zostaną unieważnione, chyba że nie istnieje żaden możliwy sposób, w jaki set i / lub mecz można rozegrać do naturalnego zakończenia bez bezwarunkowego określenia wyniku tego rynku.

  Przykład: Wynik pierwszego seta to 6-4, wynik drugiego seta to 3-1 i następuje poddanie się zawodnika, zakład na powyżej 16,5 lub mniej w meczu zostanie rozstrzygnięty jako odpowiednio wygrany / przegrany, ponieważ każdy naturalny wynik meczu miałby co najmniej 17 Gry. Zakłady na powyżej / poniżej 17,5 lub więcej zostaną anulowane.

 6. Liczba gemów powyżej/poniżej w secie X: zakończony set pozostaje ważny, poddany set może być rozliczony jak na przykładzie:

  Przykład:Mecz zostaje przerwany przy stanie 4-4

  1. Wygrywam, jeśli postawię zakład na powyżej 9,5 (ponieważ naturalne zakończenie seta oznaczałoby co najmniej 10 gier);
  2. Przegrałem zakład, jeśli postawiłem zakład na Poniżej 9,5 (ponieważ naturalne zakończenie seta oznaczałoby co najmniej 10 gier);
  3. Odzyskuję swoją stawkę, jeśli postawię zakład na O / U 10,5 (jest niezdecydowany, set mógł zakończyć się 6-4).
 7. Tie Break: Jeśli w meczu będzie tie break zakład jest wygrany, jeśli nie, zakład jest przegrany W przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że doszło już do tie-breaku.
 8. Tie break, x set - Jeżeli set zostanie dokończony, zakłady są ważne, w przeciwnym wypadku będą unieważnione.
 9. Wynik gry:dokładny wynik gry. .
 10. Game to Deuce:Czy w dowolnym momencie meczu będzie wynik 40:40?
 11. Liczba gemów:Łączna liczba gemów obu graczy w meczu.
 12. Wyścig do X Gemów:Zakład polegający na wytypowaniu gracza, który jako pierwszy zdobędzie określoną liczbę gemów.
 13. Zdobyte Punkty Powyżej/Poniżej Suma punktów zdobytych przez każdego gracza, w x grach, n setach.
 14. Kto wygra gem w secie y: Jeżeli set zostanie dokończony zakład jest ważny; w innym przypadku zakład zostanie unieważniony. .
 15. Margines wygranej: Jaka będzie różnica w łącznej liczbie gemów wygranych przez zwycięzcę i przegranego?
 16. Zwycięzca meczu: w przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 17. Champion's Tie-break: Dla wszystkich zakładów dotyczących liczby rozegranych gemów, „Champion's Tie-break” jest liczony jako jeden gem.
 18. Handicap Gemów (całe wydarzenie): Jeśli mecz nie zostanie rozegrany, wszystkie zakłady dotyczące handicapu gemów zostaną unieważnione. W przypadku wydarzeń rozpoczętych, ale nie zakończonych, zakłady zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych, które można rozstrzygnąć na podstawie bieżącego wyniku (przykład: handicap -5 gier; wynik: 7-6; 6-7; 5-5). W takim przypadku zakład zostanie uznany za przegrany, ponieważ w żadnym scenariuszu gracz nie może wygrać przez tę różnicę).
 19. Gemy wygrane Powyżej/Poniżej: Łączna liczba gemów gracza jest powyżej /poniżej parametru.
 20. Wygrać co najmniej jednego seta: Jeśli gracz wygra co najmniej 1 seta, zakład jest wygrany.
 21. Wyścig do X punktów: Który gracz jako pierwszy zdobędzie x punktów.
 22. Handicap punktowy: kto wygra mecz z parametrem handicapu określonym w zakładzie.
 23. Punkty powyżej/ poniżej: Suma punktów powyżej/ poniżej określonej lini.
 24. Utrzyma pierwszy serwis: czy gracz przeprowadzi pierwszą grę serwisową w pierwszym secie?
 25. Przełamanie: W którym gemie nastąpi pierwsze przełamanie.
 26. Całkowita liczba przełamań: ile przełań będzie w pierwszym secie?
 27. Przegra pierwszego seta i wygraj mecz: Zawodnik przegrał pierwszego seta, ale ostatecznie wygrał mecz.
FUTBOL AMERYKAŃSKI
 1. Minimalny czas na akcję: Dla celów zakładu zwycięzców i przegranych określa się na podstawie wyniku końcowego (w tym dogrywki), pod warunkiem, że mecz toczy się przez co najmniej 55 minut.
 2. Jeśli gra zostanie zawieszona po 55 minutach i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, to niezależnie od tego, czy gra zostanie zakończona w późniejszym terminie, wynik w momencie zatrzymania gry określi wyniki zakładów.
 3. Jeśli gra zostanie zawieszona przed upływem 55 minut i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako „brak akcji”, a pieniądze zostaną zwrócone.
 4. Wszystkie zakłady na mecz będą obejmowały punkty za dogrywkę, chyba że określono inaczej.
 5. O ile nie zaznaczono inaczej przed zawodami, wszystkie wydarzenia muszą zostać rozegrane w zaplanowanym terminie i w zaplanowanym miejscu, aby wystąpiła akcja.
 6. Zakłady zostaną wypłacone na końcowy wynik meczu (czas normalny lub dogrywka, jeśli ma to zastosowanie).
 7. Zakłady NFL zostaną ocenione na podstawie wyników wymienionych na stronie www.NFL.com.
 8. Arena Football Propositions będą rozpatrywane na podstawie wyników wymienionych na stronie www.Arenafootball.com.
 9. 2way (łącznie z dogrywką): Jaki będzie wynik meczu - Wygra gospodarz czy drużyna gości?
 10. Suma (łącznie z dogrywką): W przypadku przerwania meczu po 55 minutach rozegrania, wszystkie zakłady są nieważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 11. 1x2: Jaki będzie wynik meczu? Wygrają gospodarze, goście czy będzie remis
 12. Remis Nie ma Zakładu: Jeśli mecz zakończy się remisem po regulaminowym czasie gry, wszystkie zakłady na ten wynik zostaną unieważnione.
 13. Podwójna szansa (1X - 12 - X2): Zwycięstwo gospodarzy lub remis, zwycięstwo gospodarzy lub gości, remis lub zwycięstwo gości.
 14. Margines wygranej (łącznie z dogrywką): Postaw na zwycięzcę meczu wraz z różnicą punktową
 15. Wyścig do X punktów? (Łącznie z dogrywką): Która drużyna zdobędzie X punkt jako pierwsze?
 16. Wynik drużyny powyżej poniżej (w tym dogr.): Suma punktów drużyny powyżej lub poniżej określonej linii.
 17. Drużyna, która jako następna zdobędzie punkt (łącznie z dogrywką): Która drużyna zdobędzie x punkt - gospodarze, brak punktu czy goście?
 18. Czy będzie dogrywka? Czy w meczu będzie dogrywka? - Tak lub nie.
 19. Połowa z wyższą liczbą punktów połowa z wyższą liczbą punktów - pierwsza, druga, w obu połowach tyle samo punktów.
 20. Połowa / cały mecz: wytypuj zwycięzce w połowie meczu i w całym meczu.
 21. 1. połowa - 3drogowo: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne.
 22. 1. połowa Handicap: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne.
 23. Suma 1. połowy: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że linia punktów została już osiągnięta.
 24. 1. połowa - zakład bez remisu: Jeśli po pierwszej połowie w meczu będzie remis, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 25. 1. połowa Drużyna X Powyżej/Poniżej: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 26. 1. połowa - Parzyste / Nieparzyste: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne.
 27. 1. połowa - następne punkty (drużyna): Która drużyna zdobędzie x punkt w pierwszej połowie? Gospodarze, goście, brak punktu
 28. Kwarta z największą liczbą punktów: kwarta z największą liczbą punktów - 1., 2., 3., 4., Równo.
 29. 1. kwarta 3-drogowy: Gospodarze; Remis; Goście: Mecz lub odpowiednia kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 30. 2. kwarta 3-drogowy: Gospodarze; Remis; Goście: Mecz lub odpowiednia kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 31. 3. kwarta 3-drogowy: Gospodarze; Remis; Goście: Mecz lub odpowiednia kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 32. 4. kwarta 3-drogowy: Gospodarze; Remis; Goście: Mecz lub odpowiednia kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 33. 1. kwarta powyżej / poniżej: Mecz lub odpowiednia kwarta musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 34. 2. kwarta powyżej / poniżej: Mecz lub odpowiednia kwarta musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 35. 3. kwarta powyżej / poniżej: Mecz lub odpowiednia kwarta musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 36. 4. kwarta powyżej / poniżej: Mecz lub odpowiednia kwarta musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 37. Bramki z gry powyżej / poniżej: Jaka będzie łączna liczba udanych rzutów z gry w meczu obu drużyn. Bramka z boiska - nawet jeśli drużyna nie dotarła do strefy punktowej w celu przyłożenia podczas posiadania piłki, może czuć, że jest wystarczająco blisko, aby skorzystać z opcji kopnięcia piłki między słupkami bramki za trzy punkty. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 38. Drużyna, która zdobędzie ostatnie punkty, wygrywa: Drużyna, która strzeli ostatnią bramkę, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozstrzygnięte na podstawie statystyk gry z oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 39. Najdłuższe zdobyte przyłożenie: drużyna, która strzeli ostatnią bramkę, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 40. Najkrótsze zdobyte przyłożenie: jak krótkie będzie najkrótsze przyłożenie w meczu. Np .: poniżej 30,5 jarda lub poniżej 30,5 jarda. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 41. Drużyna zdobywająca ostatnie przyłożenie Drużyna, która zdobędzie ostatnie przyłożenie w meczu. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 42. Dogrywka: Czy po zakończeniu regulaminowego czasu mecz będzie remis. Jeśli tak się stanie, rozegrana zostanie dodatkowa kwarta, aż do wyłonienia zwycięzcy. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 43. Przyłożenia powyżej / poniżej: Łączna liczba przełożeń zdobytych przez obie drużyny łącznie. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 44. TwZamiana za dwa punkty: Po zdobyciu przyłożenia drużyna punktowana ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów, kopiąc piłkę między słupkami bramki w strefie punktowej (jeden punkt) lub rzucając lub przenosząc piłkę do strefy punktowej z dwóch jardów. dalej (tj. linia dwóch jardów) za dwa dodatkowe punkty. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 45. Wynik łączny:: Zakład polegający na wytypowaniu liczby bramek zdobytych w meczu, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnego wyniku / zakresu i więcej.
 46. Najwyżej punktowana część wydarzenia: Zakład polegający na wytypowaniu, w której części wydarzenia zdobyta zostanie największa liczba punktów.
RUGBY
 1. Minimalny czas na akcję: Do celów rozliczenia zakładów, zwycięzcy i przegrani są określani na podstawie wyniku końcowego (w tym dogrywki), pod warunkiem, że gra trwała co najmniej 55 minut.
 2. Jeśli gra zostanie zawieszona po 55 minutach i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, to niezależnie od tego, czy gra zostanie zakończona w późniejszym terminie, wynik w momencie zatrzymania gry określi wyniki zakładów.
 3. Jeśli gra zostanie zawieszona przed upływem 55 minut i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako „brak akcji”, a pieniądze zostaną zwrócone.
 4. Wszystkie zakłady na mecz będą obejmowały punktację za dogrywkę, chyba że określono inaczej.
 5. O ile nie zaznaczono inaczej przed zawodami, wszystkie wydarzenia muszą zostać rozegrane w zaplanowanym terminie i w zaplanowanym miejscu, aby pozostały ważne.
 6. Zakłady zostaną wypłacone na podstawie wyniku końcowego (czas normalny lub dogrywka, jeśli dotyczy).
 7. 1x2 z handicapem, cały mecz bez dogrywki: Jaki będzie wynik meczu? Gospodarze, remis lub goście.
 8. 1x2, pierwsza połowa: Jaki będzie wynik pierwszej połowy? Gospodarze, remis lub goście.
 9. 1x2 z handicapem, cały mecz bez dogrywki Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne.
 10. Handicap azjatycki, cały mecz bez dogrywki: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne.
 11. HT / FT, cały mecz bez dogrywki: wytypuj wynik po pierwszej połowie i na koniec regulaminowego czasu gry.
 12. Margines wygranych: pozytywne wyniki uwzględniają wygrane u siebie, a negatywne na wyjeździe.
 13. Punkty O / U, cały mecz bez dogrywki Total points of the game, over or under a parameter.
 14. Punkty O / U, pierwsza połowa: Suma punktów w grze, powyżej lub poniżej parametru.
 15. Remis Nie ma Zakładu: Jeśli mecz zakończy się remisem po regulaminowym czasie gry, wszystkie zakłady zostaną unieważnione.
 16. Podwójna szansa (1X - 12 - X2): Gospodarze lub remis; gospodarze lub goście; remis lub goście
 17. Drużyna, która zdobędzie pierwszą bramkę, wygra mecz: Drużyna, która zdobędzie pierwszy punkt, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 18. Połowa z największą liczbą bramek:Zakład polegający na wytypowaniu, w której połowie padnie więcej goli (1., 2. lub remis).
AFL - AFL - FUTBOL AUSTRALIJSKI
 1. Minimalny czas na akcję: Do celów rozliczenia zakładów, zwycięzcy i przegrani są określani na podstawie wyniku końcowego (w tym dogrywki), pod warunkiem, że gra trwała co najmniej 55 minut.
 2. Jeśli gra została zawieszona po 55 minutach i nie została wznowiona tego samego dnia, to niezależnie od tego, czy gra zostanie zakończona w późniejszym terminie, wynik w momencie zatrzymania gry określi wyniki zakładów;
 3. Jeśli gra zostanie zawieszona przed upływem 55 minut i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako „brak akcji”, a pieniądze zwrócone;
 4. Wszystkie zakłady na mecz będą obejmowały punktację za dogrywkę, chyba że określono inaczej;;
 5. O ile nie zaznaczono inaczej przed zawodami, wszystkie wydarzenia muszą zostać rozegrane w zaplanowanym terminie i w zaplanowanym miejscu, aby miały miejsce; ;
 6. 1X2 na koniec meczu, z wyłączeniem dogrywki / 1. połowy / 2. połowy / 1. kwarty: Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 7. Handicap azjatycki na cały mecz z wyłączeniem dogrywki / 1. połowy / 2. połowy / 1. kwarty: Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 8. Poniżej/Powyżej w pełnym wymiarze czasu, w tym dogrywka / 1. połowa / 2. połowa / 1. kwarta: Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone
 9. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie gola, łącznie z dogrywką / 2. kwartą / 3. kwartą / 4. kwartą: Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 10. Połowa / cały mecz pełny czas, łącznie z dogrywką: Wytypuj wynik po połowie i po zakończeniu całego meczu.
 11. Kwarta z najwyższą liczbą punktów na koniec spotkania: mecz lub odpowiednia kwarta musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 12. Nieparzyste lub parzyste w pełnym wymiarze czasu, w tym dogrywka / 1. połowa / 1. kwarta / 2. kwarta / 3. kwarta / 4. kwarta: Suma punktów za dany mecz / połowę / kwartał jest parzysta lub nieparzysta. Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 13. HNajwyżej punktowana część wydarzenia: Zakład polega na wytypowaniu, która część wydarzenia otrzyma najwięcej punktów.
HOKEJ NA LODZIE
 1. O ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady dotyczą WYŁĄCZNIE regulaminowego czasu gry i NIE obejmują dogrywki oraz rzutów karnych.

  Przykład: Rangers i Kings mają remis 3-3 po regulaminowym czasie i przechodzą do dogrywki. Ostatecznie Rangersi wygrywają. Ostateczny wynik do celów zakładów to Rangers 3, Kings 3.

 2. Jeśli linia obejmuje dogrywkę, zostanie to jasno określone w ofercie zakładu i wyraźnie zapisane na kuponie. Sprawdź dokładnie swój kuponie.
 3. Rzuty karne są traktowane jako część dogrywki. W przypadku konkursu rzutów karnych, zwycięzca otrzyma dodatkowy gol.

  Przykład: Dynamo i CSKA mają remis 2-2 i przechodzą do rzutów karnych. Dynamo wygrywa konkurs rzutów karnych. W przypadku dopasowania linii „Dynamo łącznie z dogrywką” i „CSKA łącznie z dogrywką”, ostateczny wynik dla celów zakładów to Dynamo 3, CSKA 2.

 4. Jeśli mecz zostanie przełożony lub anulowany z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady zostaną anulowane, a pieniądze zwrócone, jeśli mecz nie zostanie przełożony i rozegrany w ciągu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpoczęcia;
 5. Minimalny czas na akcję: Do celów rozliczenia zakładów, zwycięzcy i przegrani są określani na podstawie wyniku końcowego (w tym dogrywki), pod warunkiem, że gra trwała co najmniej 55 minut.
 6. 1X2 Na koniec meczu z wyłączeniem dogrywki / 1. tercja / 2. tercja / 3. tercja: Wytypuj zwycięzcę odpowiedniej połowy / tercji
 7. Gospodarze/ Goście w całym meczu, łącznie z dogrywką: Mecz musi zostać zakończony, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 8. Poniżej/Powyżej w całym meczu, włączając dogrywkę / lub cały mecz z wyłączeniem dogrywki / 1. tercja / 2. tercja / 3. tercja: Mecz lub odpowiednia połowa / tercja muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 9. Remis nie ma zakładu po zakończeniu dogrywki/ bez dogrywki: W przypadku remisu po pełnym meczu z wyłączeniem dogrywki, zakłady są unieważniane.
 10. Remis nie ma zakładu w 1. tercji: w przypadku remisu po 1. tercji, zakłady są unieważniane.
 11. Dokładny wynik na koniec meczu / 1. tercja / 2. tercja / 3. tercja: Mecz lub tercja musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 12. Parzysta lub nieparzysta liczba goli, w tym dogrywka / cały mecz bez dogrywki: suma bramek musi być parzysta lub nieparzysta.
 13. Handicap azjatycki całym meczu, w tym dogrywka / cały mecz, z wyłączeniem dogrywki / 1. tercja / 2. tercja / 3. tercja: Jeśli mecz zostanie przerwany po 55 minutach gry i nie zostanie ukończony po 24 godzinach od zaplanowania, zakłady są uważane za nieważne i wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem tych zakładów, które zostały już rozliczone w momencie przerwania;
 14. 1x2 z handicapem na cały mecz, w tym dogrywka / cały czas, z wyłączeniem dogrywki / 1. tercji / 2. tercji / 3. tercji: Jeśli mecz zostanie przerwany po 55 minutach gry i nie zostanie ukończony po 24 godzinach od zaplanowania, zakłady zostaną unieważnione a wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem wyniku zakładów, które zostały już określone w momencie rezygnacji;
 15. Podwójna szansa na cały mecz z wyłączeniem dogrywki / 1. tercja / 2. tercja / 3. tercja: Mecz lub tercja musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 16. Drużyna, która zdobędzie pierwszą bramkę, wygrywa: Drużyna, która zdobędzie pierwszy punkt, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 17. Dogrywka: Czy po zakończeniu regulaminowego czasu będzie remis. Jeśli będzie remis, rozegrana zostanie dogrywka - zespoły rozegrają dodatkową kwartę, aż do wyłonienia zwycięzcy. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 18. Drużyna strzeli gola X:Zakład polegający na wytypowaniu, która drużyna strzeli X-tego gola. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków, chyba że określono inaczej.
 19. Łączna ilość bramek Zakład polegający na wytypowaniu liczby bramek zdobytych w meczu, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnej ilości bramek/ zakresu i więcej.
 20. Najwyżej punktowana część wydarzenia: Zakład polegający na wytypowaniu która część wydarzenia otrzyma najwięcej punktów.
 21. Wyścig do X bramek: AZakład polega na wytypowaniu przewidzieć, która drużyna jako pierwsza osiągnie podaną liczbę bramek.
 22. Wynik drużyny powyżej / poniżej: Całkowita liczba bramek jest powyżej / poniżej podanego parametru. Na podstawie łącznej liczby bramek strzelonych przez drużynę w meczu.
 23. Ostatnia drużyna, która strzeli gola:: Zakład polegający na wytypowaniu, która drużyna strzeli ostatniego gola w meczu.
 24. Wynik i suma bramek: połączenie 1x2 i powyżej; zakłady są rozliczane jako wygrane tylko w przypadku wygrania obu wyników cząstkowych. Każda inna kombinacja=kupon przegrany.
 25. Różnica wygranej: Zakład polegający na wytypowaniu różnicy między całkowitą liczbą bramek strzelonych przez zwycięzcę i przegranego. Jest rozliczany na podstawie wyniku meczu / kwarty. Zespoły będą miały różne marginesy wygranej. Bramki w dogrywce nie są uwzględniane.
 26. Obie drużyny strzelą gola: Zakład polegający na wytypowaniu, czy obie drużyny strzelą gola w meczu.
PIŁKA RĘCZNA
 1. W przypadku zakładów na zwycięstwo/przegraną drużyny, zakłady te są rozliczane na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry. Dogrywka (przedłużenie normalnego czasu) nie będzie się liczyła, chyba że określono inaczej;
 2. Jeśli mecz zostanie przełożony lub anulowany z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady zostaną anulowane, a pieniądze zwrócone, jeśli mecz nie zostanie przełożony na okres w ciągu 24 godzin od pierwotnego czasu rozpoczęcia;
 3. Jeśli mecz zostanie przerwany przed osiągnięciem pełnego czasu gry i nie zostanie ukończony w dniu, w którym został zaplanowany, zakłady na wynik meczu zostaną anulowane, a wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem tych zakładów, które zostały już rozstrzygnięte w momencie przerwania gry;
 4. IJeśli miejsce meczu uległo zmianie, postawione już zakłady będą ważne, pod warunkiem, że gospodarze nadal są wyznaczeni jako gospodarze. Jeśli drużyna gospodarzy i gości zostanie wymieniona (zamiana miejsc gospodarz-gość), zakłady postawione na podstawie pierwotnej oferty zostaną unieważnione;
 5. Dodatkowe rynki: Wszystkie dodatkowe zakłady, w tym następujące rynki, będą rozliczane tylko w regulaminowym czasie gry i nie obejmują dogrywki, jeśli zostaną rozegrane:
  1. Łączna liczba bramek parzysta/nieparzysta
  2. Podwójny wynik
 6. 1X2 w meczu bez dogrywki: Wytypuj zwycięzce meczu, dogrywka nie jest brana pod uwagę
 7. 1x2 w pierwszej połowie: wytypuj wynik po pierwszej połowie; jeśli mecz zostanie przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że pierwsza połowa już się zakończyła.
 8. Podwójna szansa na cały mecz bez dogrywki: 1 lub X; X lub 2; 1 lub 2
 9. Handicap azjatycki na koniec meczu / 1. połowy: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 10. Nieparzysta lub parzysta ilość goli w 1. połowie / 2. połowie: Mecz lub odpowiednia połowa musi zostać zakończona, aby zakłady były ważne, chyba że rozliczenie zakładów zostało już określone.
 11. Powyżej/Poniżej w całym meczu lub w 1. połowie: wytypuj liczbę bramek zdobytych w odpowiednim meczu lub połowie, powyżej lub poniżej określonej linii; jeśli mecz zostanie przerwany, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że zakłady zostały już rozstrzygnięte.
 12. W niektórych ligach obowiązuje tzw. Zasada miłosierdzia: jeśli drużyna prowadzi 7 lub większą ilością bramek w ostatnich pięciu minutach gry, gra jest zakończona lub jeśli drużyna prowadziła o 15 bramek w przerwie lub w dowolnym późniejszym momencie, gra zostaje zakończona. W takich przypadkach wszystkie zakłady zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnymi wynikami. .
 13. Dogrywka: Czy po zakończeniu regulaminowego czasu będzie remis. Jeśli będzie remis, rozegrana zostanie dogrywka - zespoły rozegrają dodatkową kwartę, aż do wyłonienia zwycięzcy. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 14. Drużyna strzeli gola X: Zakład polegający na wytypowaniu, która drużyna strzeli X-tego gola. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków, chyba że określono inaczej.
 15. Wynik końcowy: Zakład polegający na wytypowaniu liczby bramek zdobytych w meczu, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnego wyniku/ zakresu i więcej.
 16. Zwycięzca w zakresie czasu: Zakład polegający na wytypowaniu zwycięzcy we wskazanym przedziale czasu. Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnego czasu strzelonych bramek.
 17. Połowa z największą liczbą bramek:Zakład polegający na wytypowaniu, w której połowie padnie więcej bramek (1., 2. lub remis).
 18. Wyścig do X bramek: Zakład polegający na wytypowaniu, która drużyna osiągnie podaną liczbę bramek jako pierwsza w meczu lub w odpowiedniej połowie.
 19. Wynik drużyny powyżej / poniżej: Całkowita liczba bramek strzelonych przez drużynę jest powyżej / poniżej podanej linii. Zakład rozliczany na podstawie łącznej liczby bramek strzelonych przez drużynę w meczu. Bramki w dogrywce nie są uwzględniane.
 20. Wynik drużyny Nieparzysty / Parzysty:Zakład polegający na wytypowaniu czy łączna liczba bramek będzie nieparzysta lub parzysta. Zakład rozliczany podstawie łącznej liczby bramek strzelonych przez drużynę w meczu. Cele w dogrywce nie są uwzględniane.
 21. Różnica wygranej: Zakład polegający na wytypowaniu różnicy między całkowitą liczbą bramek strzelonych przez zwycięzcę i przegranego. Jest rozliczany na podstawie wyniku meczu / połowy. Dostępne będą różne linie wygranej. Bramki w dogrywce nie są uwzględniane.
 22. Remis nie ma zakładu: Jeśli mecz zakończy się remisem, wszystkie zakłady są unieważniane.
KOSZYKÓWKAL
 1. Minimalny czas na akcję: Mecze NBA muszą trwać co najmniej 43 minuty, aby zakłady były ważne. We wszystkich innych ligach koszykówki mecze muszą trwać co najmniej 35 minut, chyba że określono inaczej;
 2. FDla celów rozstrzygnięcia zakładów, zwycięzcy i przegrani są określani na podstawie wyniku końcowego (w tym dogrywki), pod warunkiem, że gra toczyła się przez minimalny czas określony powyżej. Jeśli mecz zostanie przerwany, po upłynięciu minimalnego czasu określonego powyżej i nie zostanie wznowiony tego samego dnia, to niezależnie od tego, czy gra zostanie zakończona w późniejszym terminie, wynik w momencie zatrzymania gry określi wyniki zakładów;
 3. Jeśli gra zostanie zawieszona przed upływem minimalnego czasu i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako „brak akcji”, a wszystkie pieniądze zwrócone;
 4. Wszystkie zakłady na mecz będą obejmować wyniki z dogrywką, chyba że określono inaczej;
 5. Dogrywka nie liczy się w przypadku zakładów dotyczących 4. kwarty (4. kwarta 1x2, 4. kwarta gospodarze/goście, 4. kwarta powyżej / poniżej, 4. kwarta z handicapem azjatyckim itp.), chyba że określono inaczej;
 6. O ile nie zaznaczono inaczej przed zawodami, wszystkie wydarzenia muszą zostać rozegrane w zaplanowanym terminie i w zaplanowanym miejscu, aby miały miejsce;
 7. Zasady te dotyczą zarówno koszykówki uniwersyteckiej, jak i zawodowej;
 8. Wyniki NBA są oceniane na podstawie statystyk z www.NBA.com;
 9. Wyniki koszykówki NCAA są oceniane na podstawie statystyk ze strony www.espn.com;
 10. 1X2 Cały Mecz / 1. połowa / 2. połowa / 1. kwarta / 2. kwarta / 3. kwarta / 4. kwarta: Jeśli gra zostanie zatrzymana i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, w którym została zaplanowana, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako "brak akcji" i wszystkie pieniądze zostaną zwrócone, chyba że nastąpiło rozliczenie zakładu.
 11. Gospodarze/Goście Cały Mecz włącznie z dogrywką: Aby zakłady były ważne, mecz musi się zakończyć..
 12. Powyżej Poniżej Cały Mecz, w tym dogrywka / 1. połowa / 2. połowa / 1. kwarta / 2. kwarta / 3. kwarta / 4. kwarta: Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne.
 13. Handicap azjatycki na cały mecz, w tym dogrywka / 1. połowa / 2. połowa / 1. kwarta / 2. kwarta / 3. kwarta / 4. kwarta: Jeśli gra zostanie przerwana i nie zostanie wznowiona tego samego dnia, w którym została zaplanowana, wszystkie zakłady zostaną zaliczone jako „brak akcji”. i wszystkie pieniądze zostaną zwrócone, chyba że wynik zakładu jest już znany.
 14. Podwójna szansa: Jaki będzie wynik meczu? 12, 1X, 2X.
 15. Kwarta z najwyższą liczbą punktów:: QZakład polega na wytypowaniu, w której kwarcie będzie największa liczba punktów.
 16. Dogrywka: czy w meczu będzie dogrywka?
 17. Wyścig do X punktów: Która drużyna zdobędzie X punktów jako pierwsza?
 18. Różnica wygranej: Zakład polega na wytypowaniu różnicy między całkowitą liczbą punktów zdobytych przez zwycięzcę i przegranego. Jest ustalany na podstawie wyniku meczu / połowy / kwarty. W ofercie pojawi się wiele linii do wyboru.
 19. Punkty drużyny powyżej/ poniżej: Zakład polega na wytypowaniu, czy suma punktów drużyny będzie powyżej czy poniżej określonego pułapu.
 20. Drużynowe Nieparzyste / Parzyste: Zakład polega na wytypowaniu, czy suma punktów drużyny będzie liczbą parzystą, czy nieparzystą.
 21. Drużyna, która ostatnia zdobędzie punkt: która drużyna jako ostatnia zdobędzie punkty w meczu?
 22. Pierwsza drużyna, która zdobędzie punkty: Która drużyna zdobędzie punkt jako pierwsza?
 23. HT / FT: Kto wygra pierwszą połowę i mecz?
 24. Połowa z najwyższą liczbą punktów: połowa z największą liczbą zdobytych punktów.
 25. Która drużyna wygra rzut sędziowski: Zawodnik której drużyny dotknie piłkę pierwszy po rzucie sędziowskim.
 26. Zdobyte punkty powyżej/poniżej: Suma punktów zdobyta przez gracza powyżej/poniżej wystawionej linii.
 27. Drużyna, która zdobędzie ostatnie punkty, wygrywa: Drużyna, która jako ostatnia zdobędzie punkty, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 28. Dogrywka: Czy po zakończeniu regulaminowego czasu będzie remis. Jeśli będzie remis, rozegrana zostanie dogrywka - zespoły rozegrają dodatkową kwartę, aż do wyłonienia zwycięzcy. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 29. Straty graczy powyżej / poniżej: Postaw czy gracz zaliczy powyżej/poniżej określonej liczby strat . Strata może wynikać z kradzieży piłki, popełniania przez gracza błędów, takich jak wyjście poza boisko, niedozwolone zasłanianie, podwójne kozłowanie, przechwycenie podania, wyrzucenie piłki poza boisko, błąd trzech sekund, błąd pięciu sekund, lub popełnienie błędu, takiego jak naruszenie zegara czasu akcji, palming, naruszenie pola obrony lub faul ofensywny. Faul techniczny drużyny, która jest w posiadaniu piłki, jest rażącym przykładem straty, ponieważ przeciwnikowi oprócz posiadania piłki przyznaje się rzut wolny. Czas dogrywki jest wliczony. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 30. Punkty gracza, asysty i zbiórki Powyżej / poniżej: Ile punktów, zbiórek i asyst zdobędzie gracz. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 31. Asysty gracza powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu, czy dany gracz zaliczy więcej czy mniej asyst niż w zagranej linii. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 32. Punkty gracza i asysty powyżej / poniżej: Ile punktów i asyst zdobędzie dany gracz. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 33. Zbiórki Gracza Powyżej/Poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy mniej czy więcej zbiórek niż wskazuje określona liczba w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 34. Trafione rzuty za 3 punkty Gracza powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy powyżej czy poniżej trafionych punktów za 3 punkty niż wskazuje określona liczba w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 35. Punkty gracza i zbiórki Powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy liczbę punktów oraz zbiórek powyżej czy poniżej liczby wskazanej w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 36. Asysty gracza i zbiórka powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy liczbę asyst oraz zbiórek powyżej czy poniżej liczby wskazanej zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 37. Gracz, który jako pierwszy trafi do kosza: Zakład polega na wytypowaniu, który gracz jako pierwszy trafi do kosza , włącznie z rzutami wolnymi, zgodnie z oficjalnym wynikiem podanym przez oficjalne źródła.
 38. Gracz odnotuje Triple Double:Czy wybrany gracz wygra Triple Double? Gracz musi zdobyć 10 lub więcej punktów w 3 z 5 następujących kategorii statystycznych: punkty, zbiórki, asysty, zablokowane strzały, przechwyty. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 39. Bloki gracza powyżej / poniżej:Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy liczbę bloków powyżej czy poniżej liczby wskazanej w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu
 40. Gracz przechwyty i bloki powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy liczbę przechwytów oraz bloków powyżej czy poniżej liczby wskazanej w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 41. Przechwyty Gracza powyżej / poniżej: Zakład polega na wytypowaniu czy dany gracz zaliczy liczbę przechwytów powyżej czy poniżej liczby wskazanej w zakładzie. Dogrywka jest wliczona. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 42. Double Double Gracza: Double / Double, gracz musi zaliczyć 10 lub więcej w dwóch z 5 następujących kategorii statystycznych: zbiórki, asysty, zablokowane strzały, przechwyty. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 43. Triple Double Gracza: Triple / Double, gracz musi zdobyć 10 lub więcej w 3 z 5 następujących kategorii statystycznych: punkty, zbiórki, asysty, zablokowane strzały, przechwyty. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 44. Wynik końcowy:Pozwala użytkownikowi wytypować liczbę punktów zdobytych w grze, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnego wyniku/ zakresu i więcej.
 45. Część meczu z największą liczbą punktów:Zakład polega na wytypowaniu, w której części meczu zdobyta zostanie największa ilość punktów.
 46. Nieparzyste / Parzyste: Całkowita liczba punktów zdobytych w grze jest nieparzysta lub parzysta. Mecz lub odpowiednia połowa / kwarta muszą zostać zakończone, aby zakłady były ważne.
BASEBALL
 1. Betsofa nie uznaje przełożonych gier, protestów lub unieważnionych decyzji w celach związanych z zakładami. Aby zakłady były ważne, wszystkie mecze muszą rozpocząć się w zaplanowanym terminie (czasu lokalnego). Jeśli mecz został przełożony lub anulowany przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia, wszystkie zakłady będą anulowane.
 2. Zwycięzca meczu: Aby zakłady były ważne, rozegranych musi zostać przynajmniej 5 pełnych rund gry, chyba że drużyna odbijająca druga prowadzi po 4,5 inningu. Jeśli mecz zostanie odwołany lub zawieszony po osiągnięciu tego punktu meczu, wówczas zwycięzca jest określany na podstawie wyniku po ostatniej pełnej zmianie (chyba że drużyna odbijająca druga zdobędzie punkt dający remisu lub obejmie prowadzenie w dolnej połowie zmiany) , w którym to przypadku zwycięzca jest określany na podstawie wyniku w momencie wywołania gry);
 3. Powyżej/poniżej: Aby zakłady były ważne, mecz musi trwać co najmniej 9 pełnych inningów (lub 8,5 inningów, jeśli drużyna odbijająca jest druga). Jeśli suma przekroczyła już podaną sumę, wówczas zakłady na over zostaną rozliczone jako wygrane, a zakłady na under zostaną rozliczone jako przegrane) lub jeśli naturalne zakończenie gry oznaczałoby, że wynik sumy kwotowanej zostanie rozstrzygnięty . Na przykład. Mecz MLB zostaje odwołany lub zawieszony przy stanie 5-5, zakłady na sumę gier powyżej 10 lub 10,5 byłyby rozliczane jako wygrane, a zakłady na mniej niż 10 lub 10,5 rozliczane byłyby jako przegrane, ponieważ każdy naturalny koniec meczu miałby co najmniej 11 biegi;
 4. Handicap azjatycki: Aby zakłady były ważne, mecz musi trwać co najmniej 9 pełnych inningów (lub 8,5 inningów, jeśli drużyna odbijająca jest druga); Jeśli mecz zostanie odwołany lub zawieszony w dodatkowych zmianach, wynik zostanie ustalony po ostatniej pełnej zmianie, chyba że drużyna gospodarzy zdobędzie bramkę do remisu lub obejmie prowadzenie w dolnej połowie zmiany, w takim przypadku wynik jest ustalany na czas rozpoczęcia gry;
 5. Punkty Nieparzyste / Parzyste: zostanie unieważnione, jeśli mecz nie zostanie zakończony.
 6. Zakłady MLB zostaną ocenione na podstawie wyników wymienionych na stronie www.MLB.com
 7. Drużyna, która zdobędzie pierwszy punkty, wygra: Drużyna, która zdobędzie pierwszy punkt, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 8. Drużyna, która zdobędzie ostatni punkt, wygra: Drużyna, która strzeli ostatnią bramkę, również wygrywa mecz. Rynki zostaną rozliczone na podstawie statystyk gry z odpowiedniej oficjalnej strony zawodów opublikowanej w dniu meczu.
 9. Łączny wynik: Zakład polega na wytypowaniu liczby punktów zdobytych w meczu, użytkownik ma możliwość postawienia dokładnej liczby punktów/ zakresu i więcej.
 10. Najwyżej punktowana część wydarzenia: Zakład polega na wytypowaniu, w której części wydarzenia zdobędzie najwięcej punktów.
SIATKÓWKA
 1. Jeśli mecz zostanie przerwany przed osiągnięciem pełnego czasu gry i nie zostanie ukończony tego samego dnia, zakłady na wynik meczu zostaną uznane za nieważne, a wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem tych, których wynik został już rozstrzygnięty w tym czasie.
 2. Zmiana miejsca: Jeśli miejsce meczu zostanie zmienione, zakłady już postawione będą ważne, pod warunkiem, że gospodarze nadal są wyznaczeni jako gospodarze. Jeśli drużyna gospodarzy i gości w wymienionym meczu zostanie zamieniona, zakłady postawione na podstawie pierwotnej oferty zostaną unieważnione. .
 3. Zwycięzca meczu: Jaki będzie wynik meczu? Gospodarze/Goście. Jeśli mecz nie zostanie zakończony, zakład zostanie unieważniony.
 4. Zwycięzca meczu, pierwszy set: Jaki będzie wynik meczu? Gospodarze/Goście. Jeśli mecz nie zostanie zakończony, zakład zostanie unieważniony.
 5. Dokładny wynik,cały mecz: Jeżeli mecz zostanie przerwany, zakłady na wynik meczu są uznawane za nieważne, a wszystkie stawki zostaną zwrócone, z wyjątkiem tych zakładów, które zostały już określone w momencie anulowania.
 6. Nieparzyste / Parzyste: całkowita liczba punktów będzie nieparzysta czy parzysta?
SNOOKER
 1. Zakłady typu „match-up” opierają się na prawidłowym wyborze gracza, który oficjalnie wygrywa mecz. W przypadku, gdy mecz rozpoczął się - z przerwą na pierwszy frame - ale z jakiegoś powodu nie został zakończony, za zwycięzcę zostanie uznany gracz przechodzący do następnej rundy (lub ogłoszony zwycięzcą zawodów / mistrzostw). W przypadku, gdy mecz w ogóle się nie rozpocznie, wszystkie zakłady zostaną zwrócone;
 2. Zakłady na frame opierają się na prawidłowym wyborze końcowego wyniku meczu snookera. W przypadku meczu rozpoczętego, ale niezakończonego z jakiegokolwiek powodu lub meczu, który w ogóle się nie rozpoczął, wszystkie zakłady zostaną zwrócone.
SPORTY WALKI
 1. Kiedy zabrzmi gong rozpoczynający pierwszą rundę, walka będzie uważana za oficjalną dla celów rozliczenia zakładów, bez względu na długość jej trwania lub rangę zawodów;
 2. Walka uważana jest za zakończona remisem technicznym, gdy walka kończy się przed odbyciem się zakontraktowanej ilości rund. Dzieje się tak zwykle z powodu przypadkowego uderzenia głową lub faulu;
 3. W przypadku każdej walki, która zostanie uznana za “nieodbytą”, wszelkie zakłady zostaną zwrócone;
 4. Jeśli oferta zakładów na walkę zawiera opcję na remis i pojedynek zakończy się remisem, wygrane zostaną wypłacone, a zakłady na zawodników będą rozliczone jako przegrane.. Jeśli oferta obejmuje tylko dwóch bokserów i nie obejmuje remisu lub remis jest w osobnej pozycji, a walka zakończy się remisem, zakłady na któregokolwiek z zawodników zostaną zwrócone;
 5. Zakłady Powyżej/Poniżej (łącznie) dotyczą łącznej liczby zakończonych rund. Połowa rundy to dokładnie 1 minuta i 30 sekunda trwającej 3 minuty rundy. Tak więc 9,5 rundy oznaczałoby jedną minutę i 30 sekund dziesiątej rundy. Połowa dwuminutowej rundy to jedna minuta. Połowa z pięciominutowej rundy to dwie minuty i trzydzieści sekund;
 6. Wyniki nie są oficjalne dla celów rozliczenia zakładów do czasu oficjalnej weryfikacji werdyktu przez organizatorów. Oficjalne lub nieoficjalne decyzje w późniejszym terminie dotyczące zawieszenia uczestnika walki, dyskwalifikacji na skutek procesu, testu narkotykowego itd, nie będą brane pod uwagę;
 7. O ile nie określono inaczej, walka musi zostać ogłoszona na minimum 30 dni przed jej datą, aby zakłady były ważne.
BANDY
 1. O ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady dotyczą wyłącznie czasu regulaminowego i nie obejmują dogrywek. W turniejach, jeśli nowy rynek zostanie utworzony pod koniec regulaminowego czasu, np. Wygrana w drogrywce, liczą się rzuty karne;
 2. Czas gry: Jeśli format meczu zostanie zmieniony z jakiegokolwiek powodu z 2 x 45 minut na 3 x 30 minut, wszystkie zakłady pozostają ważne, z wyjątkiem tych, które dotyczą pierwszej lub drugiej połowy;
 3. Zmiana miejsca: Jeśli miejsce meczu zostanie zmienione, już postawione zakłady pozostaną ważne, pod warunkiem, że gospodarze nadal będą tak wyznaczeni. Jeśli drużyna gospodarzy i gości w wymienionym meczu zostanie zamieniona, zakłady postawione na podstawie pierwotnej oferty zostaną unieważnione.
PIŁKA NOŻNA HALOWA
 1. Dla celów związanych z rozliczeniem zakładów, zwycięzcy i przegrani są określani na podstawie wyniku na koniec regulaminowego czasu gry. Dogrywka lub nagłe przerwanie spotkania nie będą miały wpływ na wynik zakładu, chyba że zaznaczono inaczej;
 2. Jeśli mecz zostanie zawieszony przed upływem normalnego czasu i nie zostanie zakończony tego samego dnia, zakłady na wynik meczu zostaną anulowane, a wszystkie stawki zostaną zwrócone;
 3. Jeśli mecz zostanie z jakiegokolwiek powodu przełożony, wszystkie zakłady zostaną anulowane, a wszystkie stawki zwrócone.
 4. 1x2 cały mecz (bez dogrywki): wytypuj wynik regulaminowego czasu gry.
 5. Powyżej / Poniżej Cały mecz (bez dogrywki): wytypuj liczbę bramek powyżej lub poniżej limitu.
 6. Część wydarzenia z największa ilością bramek: Zakład polega na wytypowaniu, w której części wydarzenia trafionych zostanie najwięcej bramek.
 7. Wynik końcowy: Zakład polega na wytypowaniu liczbę bramek strzelonych w meczu, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnego wyniku, zakresu i więcej.
RZUTKI
 1. Zakłady meczowe: Gracz przechodząc do następnej rundy zostanie uznany za zwycięzcę, pod warunkiem, że jeden z graczy rzuci dartsa na początku pierwszego etapu. Jeśli pierwsza rzutka nie zostanie rzucona, wszystkie zakłady zostaną unieważnione;
 2. Zakłady na sety: Pełna liczbę setów potrzebnych do wygrania meczu, musi zostać rozegrana. Jeśli z jakiegokolwiek powodu mecz wygra jeden z zawodników przed zakończeniem pełnej liczby setów, zakłady na wszystkie sety na mecz zostaną unieważnione.
FUTSAL
 1. O ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady są rozliczane wyłącznie w regulaminowym czasie gry. Obejmuje to dwa okresy gry i każdy czas, który do regulaminowego czasu doliczy sędzia. Dogrywka ani rzuty karne, nie są brane pod uwagę;
 2. Jeśli mecz zostanie przerwany przed osiągnięciem pełnego czasu gry i nie zostanie ukończony tego samego dnia, zakłady na wynik meczu zostaną anulowane, a wszystkie stawki zostaną zwrócone;
 3. Daty i godziny rozpoczęcia meczów w futsalu wyświetlane na naszej stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie gwarantujemy ich poprawności. Jeśli mecz zostanie przełożony, wszystkie zakłady będą ważne do 48 godzin później. Jeśli otrzymamy wiadomość, że odłożona gra została przełożona na jakiś czas po dwóch dniach, natychmiast zwrócimy wszystkie środki z oczekujących zakładów;
 4. Zmiana miejsca: Jeśli po jakimkolwiek zakładzie nastąpi oficjalna zmiana miejsca, wszystkie zakłady zawarte przed tą chwilą zostaną uznane za nieważne.
 5. Drużyna strzeli gola X: Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna strzeli X-tego gola. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków, chyba że określono inaczej.
 6. Część wydarzenia z największą ilością goli: Zakład polega na wytypowaniu, w której części wydarzenia zdobytych zostanie najwięcej bramek.
GOLF
 1. Wszystkie zakłady na zwycięzcę są rozliczane na podstawie gracza, któremu przyznano trofeum, zgodnie z oficjalnym wynikiem strony. Jeśli obaj skończą na tej samej pozycji, zastosowanie ma dead heat (zasada 4).
 2. Jeśli zawodnik nie wystartuje, będzie się liczył jako niestartujący. Zakłady na osoby, które nie biorą udziału w turnieju, są anulowane. Jeśli gracz rozpoczął grę i nie ukończy pola, zostanie uznany za przegranego.
 3. W turniejach, na które wpływają niekorzystne warunki pogodowe, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnego wyniku niezależnie od liczby rozegranych dołków, chyba że nie ma dalszej gry po postawieniu zakładu lub dalsza gra nie liczy się do oficjalnego wyniku, w takim przypadku zakłady zostaną unieważnione.
POKER
 1. W przypadku zakładów typu outright, zawodnik musi wystartować w wydarzeniu, aby został uznany za aktywny.
CURLING
 1. O ile nie określono inaczej, dodatkowe zakończenia są zawsze uwzględniane w wyniku dla celów rozliczenia zakładów;
 2. Aby zakład był ważny, należy ukończyć minimum 6 partii;
 3. Ostatecznym wynikiem meczu, jest wynik podany przez organizatorów turnieju. Betsofa przestrzega zasad punktacji każdego turnieju i przepisów dotyczących poddanych meczów;
 4. Zakłady na mecze, które są przełożone lub zawieszone z jakiegokolwiek powodu (takiego jak między innymi: pogarszający się stan lodu, awaria elektryczna lub problemy z harmonogramem) są uważane za „akcje” i zostaną ocenione, gdy organizatorzy turnieju uznają mecz za zakończony.
TENIS STOŁOWY
 1. W przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady na wynik meczu zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych na rynkach, które zostały bezwarunkowo określone;
 2. Zakłady na sety (dokładny wynik) odnoszą się do prawidłowego wyniku końcowego w setach;
 3. W przypadku meczów drużynowych, gdy zawodnicy rozgrywają dwa mecze ze sobą, liczy się tylko pierwszy wynik.
 4. Jeśli gracz nie rozpocznie turnieju lub meczu, wszystkie zakłady na tego gracza zostaną unieważnione.
 5. Zwycięzca meczu oznacza zwycięzcę meczu lub określonego seta. W przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady na wynik meczu zostaną unieważnione.
 6. Rynki handicapów są oparte na setach lub punktach. W przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady na wynik meczu zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych na rynkach, które zostały bezwarunkowo określone.
 7. Rynki powyżej / poniżej i nieparzyste / parzyste oparte na punktach. W przypadku, gdy mecz się rozpocznie, ale z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady na wynik meczu zostaną unieważnione, z wyjątkiem tych na rynkach, które zostały bezwarunkowo określone.
WYŚCIGI KONNE
 1. Wszystkie zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnym wynikiem w momencie „ważenia”. Żadna zmiana wyniku po tym punkcie nie będzie się liczyła;
 2. Walkowery i wyścigi unieważnione liczą się jako wyścigi, ale każdy uczestniczący w nich koń będzie traktowany jako nie uczestniczący w wyścigu.
 3. Zakłady Ante-Post są rozliczane po kursach i warunkach miejsc obowiązujących w momencie akceptacji. W przypadku błędnego podania kursów lub warunków miejsca zastrzegamy sobie prawo do rozstrzygnięcia zakładu po prawidłowych kursach / warunkach miejsca, które były dostępne w momencie zawarcia zakładu.
 4. Osoby nie biorące udziału w wyścigu i te, które się wycofały: Jeśli koń został wycofany przed przyjęciem polecenia startera lub starter oficjalnie uzna, że nie wziął udziału w wyścigu, wszystkie zakłady na tego konia zostają unieważnione. Twoje stawki zostaną zwrócone na wycofanego konia, a wygrane zakłady zostaną potrącone zgodnie z Regułą 4 (c) potrąceń.
 5. Osoby nie biorące udziału w wyścigu i wypłaty:wielkość potrącenia będzie oparta na kursach wycofanego konia w momencie jego wycofania według następujących stawek. .
 6. Jeśli Twój zakład na wyścigi konne nie przyniósł ci takiej wygranej jak się spodziewałeś, pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, czy na wyścig ma wpływ zasada 4.
 7. Potrącenia (reguła 4): Wszelkie wyścigi, w których biorą udział osoby nie biorące udziału w wyścigu, podlegają temu (zasada 4), co może oznaczać, że część wygranych zostanie odjęta od wygranych zakładów. Wielkość potrącenia zależy od kursów nie biegnącego konia. Poniższa tabela przedstawia stawkę odliczenia.
  Od
  Do.
  Potrącenia %
  1.00
  1.19
  85
  1.20
  1.25
  80
  1.26
  1.30
  75
  1.31
  1.40
  70
  1.41
  1.53
  65
  1.54
  1.62
  60
  1.63
  1.80
  55
  1.81
  1.95
  50
  1.96
  2.20
  45
  2.21
  2.50
  40
  2.51
  2.75
  35
  2.76
  3.25
  30
  3.26
  4.00
  25
  4.01
  5.00
  20
  5.01
  6.50
  15
  6.51
  10.00
  10
  10.01
  15.00
  5
  15.01
  None
 8. Przykład potrącenia: Obstawiasz 100 GBP na 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu na konia po kursie 8,00. Koń po kursie 6,00 nie może biegać i jest uważany za nieuczestniczego. Kurs 6,00 to ostatni kurs oferowany na nie biegnącego konia. Twój koń wygrywa wyścig po kursie 8,00 i normalnie wygrałbyś 800 GBP.
  1. Ponieważ w wyścigu był zawodnik, który nie startował, Twoje wygrane zostaną potrącone.
  2. Twoje wygrane będą wynosić: ((Twój kurs-1) x (współczynnik redukcji 1) x Twoja stawka + Twoja stawka)) = Twoje wygrane (8-1) x (1-0,15) x 100 GBP + 100 GBP = 7 x 0,85 x 100 GBP + 100 GBP = 695 GBP
  3. Możesz znaleźć współczynnik redukcji 15%, sprawdzając go w powyższej tabeli.
  4. Jeśli wybrałeś zwycięzcę i wystąpią czynniki redukcyjne, pierwotne kursy i kursy efektywne (po współczynniku redukcji) zostaną wyświetlone w sekcji „Moje transakcje” jako takie: 8,00 (6,95).
 9. Ceny wczesnego poranka / ceny w dniu imprezy:
  1. Po zakończeniu etapu ostatecznych deklaracji no-bet no-runner.
  2. Jeżeli koń jest podwójnie zaangażowany (wymieniony jako uczestnik w więcej niż jednym gonitwie), zakład będzie ważny jako zakład na wyścig o określonej godzinie. Jeśli selekcja odbędzie się w innym wyścigu, zostanie to potraktowane jako non-runner.
  3. W przypadku falstartu lub innego zdarzenia skutkującego powtórzeniem wyścigu, „na polecenie startera” jest negowane, a stawki za konie nie biorące udziału w powtórzeniu zostaną zwrócone;
 10. Podwójne zaangażowanie: Jeśli koń jest podwójnie zaangażowany (wymieniony jako biegacz w więcej niż jednym wyścigu), zakład jest ważny jako zakład na wyścig na czas. Jeśli selekcja odbędzie się w innym wyścigu, zostanie potraktowana jako niestartująca.
 11. Powtórki: W przypadku falstartu lub innego zdarzenia skutkującego powtórzeniem wyścigu, „na polecenie startera” jest negowane, a stawki za konie nie biorące udziału w powtórnym biegu zostaną zwrócone;
 12. Odroczenia:
  1. Jeśli wyścig zostanie przerwany lub uznany za nieważny, wszelkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli wyścig zostanie przełożony na przyszły dzień i ostateczne deklaracje pozostaną ważne, wszystkie zakłady pozostaną ważne;
  2. Jednak wszystkie pojedyncze zakłady na wyścigi konne zostaną unieważnione, a jakakolwiek selekcja związana z zakładami kumulacyjnymi będzie traktowana jako non-runner, jeśli::
   • (i) Wyścig jest porzucony;
   • (ii) Wyścig został oficjalnie unieważniony;
   • (iii) Warunki wyścigu są zmieniane po postawieniu zakładów
   • (iv) Miejsce zostało zmienione;
   • (v) Powierzchnia bieżni została zmieniona (np. Z Turf na All Weather).
 13. Zakłady Each-Way:
  1. Wszystkie zakłady są rozliczane jako wygrane, chyba że wybrano opcję „Each-Way”;
  2. Zakład Each-Way składa się z dwóch zakładów. Zawiera jeden zakład na „Wygraną” konia i drugi zakład na „Wstawienie” konia. Każdy zakład postawiony jest na wpisaną przez Ciebie kwotę stawki, więc całkowity koszt zakładu each way będzie dwukrotnością wpisanej kwoty, ponieważ obstawiasz dwa zakłady;
  3. Warunki „Miejsce” będą zgodne z ogłoszonymi dla wydarzenia. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wyścigów konnych w Wielkiej Brytanii część „Miejsce” zakładów Each-Way zostanie rozliczona przy użyciu następujących warunków „Miejsce”:
   • (i) Mniej niż 5 biegaczy - pieniądze na miejsce są inwestowane, aby wygrać;
   • (ii) Wyścigi 5, 6 lub 7 biegaczy - jedna 1/4 szansy - pierwsze dwa miejsca;
   • (iii) Wszystkie inne wyścigi z 8 lub więcej biegaczami 1/5 kursu - pierwsze trzy miejsca;
   • (iv) Wyścigi handicapowe z 12 - 15 uczestnikami, jedna czwarta szans - pierwsze trzy miejsca;
   • (v) Wyścigi z handicapem z 16 lub więcej biegaczami o 1/4 szansy - pierwsze cztery miejsca;
   • (vi) We wszystkich wyścigach liczba biegaczy będzie równa liczbie biegaczy objętych poleceniami starterów. Zakłady nie będą przyjmowane, jeśli stawka za miejsce przekracza stawkę wygranej.
 14. Zakłady Ante-Post:
  1. Wszystkie zakłady są obstawiane na wymienione konie;
  2. Zakłady Ante-Post są akceptowane na zasadzie all-in run lub nie, wprowadzone lub nie;
  3. Jeśli wyścig jest powtarzany, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli wyścig zostanie uznany za unieważniony i nie zostanie ponownie przeprowadzony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione;
  4. Jeśli wybrany pies (bez rezerw) zostanie wybrany i w miejsce wskazanego psa wybierze się rezerwowy, wówczas zakład zostanie rozliczony jako niestartujący;
  5. Wszystkie zakłady będą ważne niezależnie od pustych pułapek, unieważnionych wyścigów i przerwanych spotkań. Zasady dead-heat mają zastosowanie do ostatecznego wyniku, jeśli jest wielu zwycięzców;
  6. W przypadku odwołania lub przełożenia wyścigów, w których zaoferowano wczesne ceny, wszystkie zakłady będą ważne, o ile wyścigi zostaną przełożone i zakończone;
  7. Płatność zostanie dokonana na podstawie oficjalnych wyników wyścigów. Betsofa zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich zakładów, które wykazują uzasadnione podejrzenia lub dowody nieuczciwej manipulacji cenami.
Wyścigi Psów
 1. Wszystkie zakłady są obstawiane na określonych chartach;
 2. Zakłady Ante-Post są akceptowane na zasadzie all-in run lub nie, wystąpienie lub nie;
 3. Jeśli wyścig jest powtarzany, wszystkie zakłady pozostają ważne. Jeśli wyścig zostanie uznany za unieważniony i nie zostanie ponownie przeprowadzony, wszystkie zakłady zostaną unieważnione;
 4. Jeśli wybrany pies (bez rezerw) zostanie wybrany i w miejsce wskazanego psa wybierze się rezerwowy, wówczas zakład zostanie rozliczony jako niestartujący;;
 5. Wszystkie zakłady będą ważne niezależnie od pustych pułapek, unieważnionych wyścigów i przerwanych spotkań. Zasady dead-heat mają zastosowanie do ostatecznego wyniku, jeśli jest wielu zwycięzców;
 6. IW przypadku odwołania lub przełożenia wyścigów, w których zaoferowano wczesne ceny, wszystkie zakłady będą ważne, o ile wyścigi zostaną przełożone i zakończone;
 7. Płatność zostanie dokonana na podstawie oficjalnych wyników wyścigów. Betsofa zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich zakładów, które wykazują uzasadnione podejrzenia lub dowody nieuczciwej manipulacji cenami.
SPORTY GAELICZNE
 1. Zakłady na zwycięzcę: wytypuj, która drużyna wygra wydarzenie;
 2. Wszystkie zakłady na mecze są oparte tylko na czasie regulaminowym (włączając czas kontuzji). Dogrywka się nie liczy, chyba że określono inaczej;
 3. Jeśli któraś z drużyn nie zagra, zakłady zostaną anulowane;
 4. Jeśli gra zostanie przerwana przed jej zakończeniem, zakłady zostaną unieważnione;
 5. Każdy mecz przełożony na inny dzień zostanie unieważniony;;
 6. Jeśli miejsce rozgrywania meczu zostanie zmienione, już postawione zakłady będą ważne, pod warunkiem, że gospodarze nadal są wyznaczeni jako gospodarze. Jeśli drużyna gospodarzy i gości na wymieniony mecz zostanie zamieniona, zakłady postawione na podstawie pierwotnej oferty zostaną unieważnione;
 7. Zakłady zostaną rozliczone wyłącznie na podstawie oficjalnego wyniku GAA (Gaelic Athletics Association).
 8. Drużyna strzeli gola X: Zakład polega na wytypowaniu, która drużyna strzeli X-tego gola. Dogrywka nie liczy się dla tych rynków, chyba że określono inaczej.
 9. Wynik końcowy: Zakład polega na wytypowaniu liczby bramek strzelonych w meczu, użytkownik ma możliwość obstawienia dokładnego wyniku / zakresu i więcej.
SPORTY ZIMOWE
 1. Outright / Winner: wytypuj, która drużyna / uczestnik wygra wydarzenie. Zakłady na uczestników, którzy nie wystartują, nie zostaną zwrócone; ;
 2. Zimowe Igrzyska Olimpijskie: Po ceremonii wręczenia medali wydarzenia są oficjalne. Wszelkie późniejsze zmiany tych wyników nie liczą się.
WIRTUALNE SPORTY
 1. Wirtualne wydarzenie bukmacherskie odbywaJĄ się co 5 minut.
 2. Zakłady na następne zdarzenie są akceptowane do momentu pojawienia się na ekranie komunikatu „zakłady zamknięte”, po czym zakład zostanie przypisany do kolejnego wydarzenia.
 3. Jeśli zdarzenie nie jest określone przez klienta, zakłady są rejestrowane na następne wydarzenie.
 4. Wygrane można odebrać po wyświetleniu wyniku wydarzenia na ekranie wyników..
 5. Minimalna stawka na zakład wynosi 50 centów z maksymalną wypłatą 50 000 euro dla dowolnego klienta w dowolnym dniu.
 6. Klient, który stawia jakikolwiek zakład na te wydarzenia, ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w trakcie stawiania zakładu i za sprawdzenie swojego kuponu, aby upewnić się, że prawidłowo odzwierciedla wybrany zakład. Klient nie będzie pociągał operatora do odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty lub szkody. Operator nie będzie również odpowiedzialny za jakiekolwiek awarie systemu, które mogą skutkować unieważnieniem, anulowaniem lub zwrotem zakładu w dowolnym momencie.
 7. Żadne konie ani charty nie są zdejmowane z wirtualnych wyścigów.
 8. W wyścigach wirtualnych nie ma dead Heats (losowań pozycji).
 9. Jeśli jakiekolwiek wydarzenia zostaną anulowane z jakiegokolwiek powodu, niezrealizowane zakłady na zdarzenia, których to dotyczy, zostaną wypłacone po rozliczeniu 1: 1.
 10. Oferowane typy zakładów mogą być od czasu do czasu zmieniane.
 11. Typy zakładów na wyścigi - pojedynczy wybór
  1. Zwycięstwo: wybierz kto zajmie 1 miejsce.
  2. Miejsce: Wybierz kto zajmie 1, 2 lub 3 miejsce w wyścigu z 8 lub więcej biegaczami oraz 1 lub 2 miejsce w wyścigu dla 6 biegaczy.
  3. Each-way: (zakład „Miejsce ułamkowe” na niektórych rynkach po kursach ułamkowych). Wybierz uczestnika, który wygra lub zajmie “miejsce”. Ten zakład składa się z dwóch zakładów na jedną selekcję w jednym wydarzeniu, z pierwszym zakładem na zwycięzcę i drugim zakładem Zakład na miejsce jest wypłacany za ułamek kursu wygranej, jak określono w danych wydarzenia.
  4. Zakład Each-Way nie jest oferowany w większości krajów. System gry może być skonfigurowany tak, aby ustawić kursy „na miejsce” jako stałą proporcję kursów wygranej danej selekcji w następujący sposób: chartów wypłaca 1/5 kursu wygranej / koniec wypłaca 1/5 kursu wygranej.
 12. Typy zakładów na wydarzenie wyścigowe - kombinacja wielu kursów
  1. TTe rynki zakładów mają różne warunki w różnych regionach geograficznych. Nasza usługa danych wykorzystuje terminologię stałych kursów („bukmacher”). System można skonfigurować tak, aby wyświetlał terminologię pari-mutuel („tote”) na ekranach systemów i renderach wideo, gdy jest to wymagane. Te alternatywne nazwy zakładów są pokazane w nawiasach poniżej.
  2. Prognoza (Exacta): Wybierz 2 biegaczy, aby ukończyć 1. i 2. w określonej kolejności.
  3. Combination Exacta: iektóre systemy zakładów oferują graczowi możliwość wybrania 2 lub więcej selekcji, aby postawić zakład, że każda możliwa kombinacja dwóch selekcji może zakończyć się na 1. i 2. miejscu w kolejności. Na przykład: na 2 selekcje są 2 zakłady (1-2, 2-1); na 3 selekcje jest 6 zakładów (1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2); na 4 selekcje jest 12 zakładów, przy 5 selekcjach jest 20 zakładów, a na 6 selekcjach jest 30 zakładów itd. Jest to system akceptacji zakładów, który wykorzystuje kursy prognoz w usłudze RSS. System akceptacji zakładów oblicza wszystkie kombinacje.
  4. Odwrotna prognoza (Quinella): Wybierz 2 biegaczy, aby ukończyć 1. i 2. miejsce w DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI.
  5. TTricast lub Trifecta: Wybierz 3 biegaczy, aby ukończyć 1., 2. i 3. W KOLEJNOŚCI.
  6. Kombinacja Trifecta: Niektóre systemy zakładów oferują graczowi opcję wyboru 3 lub więcej selekcji, aby postawić zakład, że każda możliwa kombinacja trzech selekcji może zakończyć się na 1., 2. i 3. miejscu w wydarzeniu. Na przykład; na 3 selekcje jest 6 zakładów (1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1); na 4 selekcje są 24 zakłady; na 5 selekcji jest 60 zakładów, a na 6 selekcji jest 120 zakładów. Jest to zakład systemu akceptacji zakładu, który wykorzystuje kursy Tricast. System akceptacji zakładów oblicza wszystkie kombinacje.
  7. Odwróć Tricast lub Trio SWybierz 3 biegaczy, aby ukończyć 1., 2. i 3. miejsce w DOWOLNEJ KOLEJNOŚCI.
WYŚCIGI MOTOROWE
 1. Wszystkie zakłady na wyścig są rozliczane na podstawie oficjalnej klasyfikacji Federation Internationale de l'Automobile (FIA), organu zarządzającego sportem, w momencie prezentacji na podium. .
 2. Mistrzostwa Kierowców: Każdy uczestnik jest wyceniany jako najlepszy kierowca w sezonie Formuły 1 zgodnie z klasyfikacją Kierowców Mistrzostw i zasadami określonymi przez FIA. Obowiązują warunki w obie strony.
 3. Mistrzostwa konstruktorów: każdy uczestnik jest wyceniany jako najlepszy konstruktor w sezonie Formuły 1, zgodnie z klasyfikacją Mistrzostw Konstruktorów i zasadami określonymi przez FIA. Obowiązują warunki w obie strony.
 4. Head to Head: Dwóch kierowców lub konstruktorów może zostać sparowanych / umieszczonych w grupie w celu obstawiania i oferowania cen, które z nich kończą na wyższej pozycji w klasyfikacji kierowców / konstruktorów, zgodnie z wytycznymi FIA i zgodnie z ich oficjalne zasady. Aby zakłady były ważne, musi odbyć się minimum 16 wyścigów.
 5. Indywidualne zakłady na Grand Prix: Wszyscy kierowcy, którzy rozpoczną okrążenie formujące, są traktowani jak biegacze. Pozycje na podium zostaną wykorzystane do określenia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na potrzeby zakładów.
 6. Top X: Jeśli obaj kierowcy nie ukończą wyścigu, za zwycięzcę zostanie uznany kierowca, który ukończy najwięcej okrążeń. Jeśli obaj kierowcy wycofają się na tym samym okrążeniu, zakłady zostaną rozliczone na podstawie oficjalnej klasyfikacji w momencie prezentacji na podium.
 7. Zwycięski samochód: wszystkie samochody będą brane pod uwagę jako uczestnicy. Pozycje na podium zostaną wykorzystane do określenia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na potrzeby zakładów.
 8. Najszybsze okrążenie: zostanie wykorzystany oficjalny wynik FIA z chwili prezentacji na podium w wyścigu.
Skontaktuj się z nami